„Dziś wydałem decyzję – tzw. zrid, tym samym dla inwestycji zapala się +zielone światło+” - podkreślił wojewoda i zaznaczył, że decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co pozwala inwestorowi od razu przystępować do prac.

„Inwestycja istotnie poprawi bezpieczeństwo oraz płynność ruchu na granicy miasta Kraków i gminy Zielonki” - ocenił Kmita.

Według przekazanych informacji wartość projektu to prawie 123,3 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 55,2 mln zł, a z budżetu państwa ponad 9,7 mln zł.

W kwietniu 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z firmą Strabag Infrastruktura Południe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych pierwszego fragmentu zachodniej obwodnicy Zielonek k. Krakowa.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zachodniej obwodnicy Zielonek. Podzielono ją na dwa zadania - pierwsze obejmuje odcinek od ul. Pachońskiego do granicy miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera z drogi wojewódzkiej nr 794 i rozbudową ul. Glogera, a drugie dotyczy odcinka od granicy Krakowa do węzła z Północą Obwodnicą Krakowa. Wybrana firma zadeklarowała wykonanie tej inwestycji do połowy 2023 r.

Obwodnica będzie drogą dwujezdniową klasy G o długości ok. 2,2 km. W ramach inwestycji powstaną także m.in.: turbinowe rondo na skrzyżowaniu z łącznikiem do ul. Glogera i planowanym łącznikiem do ul. Weissa, a także dwa obiekty mostowe (wiadukt nad linią kolejową nr 95, przejście podziemne stanowiące połączenie z ul. Rybałtowską) i ścieżki rowerowe.

W lutym 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę dotyczącą wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym ZRID), pozwalających na budowę drugiego fragmentu zachodniej obwodnicy Zielonek - od węzła z Północną Obwodnica Krakowa w Zielonkach do skrzyżowania z ulicą Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach w gminie Zielonki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794. Zadanie ma być wykonane w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy.

Potem zostanie wyłoniony wykonawca tej inwestycji. W zeszłym roku to zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 35 mln zł; ma ono powstać w latach 2022-2024.