Podróż trwała prawie dwa tygodnie. Maturzyści wyjechali 4 września z Krakowa i odwiedzili między innymi Rzeszów, Lublin, Białystok, Gdańsk czy też Jelenią Górę.  

- Było świetnie, choć trochę męcząco - przyznali.

W sumie w tej podróży na koniec ostatniego roku liceum wzięło udział dwudziestu uczniów z dwóch klas Katolickiego Liceum Montessori w Krakowie.