Zapisać się można telefonicznie albo osobiście w sekretariacie. Szczegóły są na stronie internetowej miasta i gminy Myślenice.