Zarząd Zieleni Miejskiej wyjaśnia, że użytek ekologiczny w kamieniołomie Libana pozwoli pokazać, w jaki sposób przyroda zaadaptowała zniszczony, postindustrialny teren w środku dużego miasta. Tworzenie użytku pomiędzy cmentarzem Podgórskim. ul.Swoszowicką a Powstańców Sląskich to ochrona terenu cennego przyrodniczo więc naturalnym wydaje się zapytanie mieszkańców o zdanie i pokazanie tego miejsca tak, by dostrzegli jak cenny jest ten obszar - mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Dodaje też, że objęcie terenu użytkiem wydaje się w tym momencie najlepszym rozwiązaniem, bo to forma ochrony prawnej, którą łatwiej zastosować niż rezerwat, czy park krajobrazowy.


Teren, który miałby zostać objęty ochroną to około 15 hektarów. Pomysł cieszy krakowskiego radnego i aktywistę - Łukasza Maślonę, który zwraca uwagę, że jeszcze w 2017 roku Zarząd Zieleni planował tam stworzenie parku linowego. Do tego sprowadzała się wyceniona na prawie 50 milionów złotych koncepcja tworzenia tam tyrolek, ścian wspinaczkowych, amfiteatru, oczywiście w użytku ekologicznym, Można wybudować ścieżki edukacyjne, pomosty, z których można obserwować przyrodę.


O tym, że kamieniołom zasługuje nie tylko na uwagę, ale też ochronę - przekonuje dr Kasper Jakubowski - architekt krajobrazu i edukator fundacji Dzieci w Naturę."Miejsce wyeksploatowane, zarzucone przez człowieka, które od kilkudziesięciu lat skolonizowała sobie natura i robi to w sposób spektakularny. To, co najciekawsze to ta powracająca przyroda, adaptująca się do trudnych warunków. Kamieniołom raz jest zalewany, raz przesuszany, tworząc niezwykłe warunki mozaiki przyrodniczej." Dodaje, że uczestnicy spacerów edukacyjnych mają szansę zaobserwować tam wiele ciekawych gatunków objętych ochroną jak ropucha szara, ropucha zielona, traszka grzebieniasta czy zwyczajna. Jest niezwykłe bogactwo ptaków i ważek, a wiele organizmów wymaga dalszego badania


Jeśli kamieniołom zostałby objęty użytkiem ekologicznym - byłby 16 obszarem miasta objętym taką ochroną. Konsultacje społeczne potrwają do 18 lutego. Kamieniołom Libana działał do 1986 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska żydowskiego przedsiębiorcy Bernarda Libana. Jego firma zajmowała się produkcją kamienia fundamentowego i brukowego oraz pozyskiwaniem wapna.