Po najnowszej ekspozycji Tadeusza Marka oprowadził sam Autor, a spotkanie stało się asumptem do refleksji nad naturą dzieła witrażowego i miejscem sztuki abstrakcyjnej w przestrzeni sakralnej.