W Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie dotychczas wykonywano jedynie transplantacje serca. Po dwuletnim procesie certyfikacji zespół otrzymał zgodę Ministerstwa Zdrowia i dołącza do grona pięciu szpitali w Polsce mogących w ten sposób ratować życie. Dotychczas transplantacje płuc były wykonywane w Gdańsku, Szczecinie, Zabrzu i dwóch szpitalach w Warszawie. 

Przeszczepienie płuc to zabieg chirurgiczny wykonywany u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu, u których wykorzystano już inne możliwości leczenia (farmakologicznego, rehabilitacyjnego, tlenoterapii).

Najczęściej transplantacji płuc poddawane są osoby chorujące na: przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, idiopatyczne zwłóknienie płuc, mukowiscydozę, idiopatyczne nadciśnienie płucne i inne. Transplantacja polega na zastąpieniu chorego płuca pacjenta zdrowym narządem pobranym od zmarłego dawcy. Nie może być to ofiara wypadku komunikacyjnego, ponieważ płuca nie mogą być stłuczone.

Pacjent musi spełnić ściśle określone kryteria do transplantacji płuc, a po zabiegu czeka go rehabilitacja, a także leczenie immunosupresyjne mające na celu zapobieganie odrzuceniu przeszczepionego narządu. Dla wielu osób jest to jedyny ratunek i szansa na wydłużenie życia

– mówi dr n. med. Mirosław Nęcki, Zastępca Kierownika Oddziału Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii.

W 2022 roku w Polsce wykonano 93 transplantacje płuc od zmarłych dawców. Na Krajowej Liście Oczekujących na przeszczepienie tego narządu jest obecnie ponad 140 osób.

Przeszczepienie narządów to niejednokrotnie ostatnia i jedyna szansa na polepszenie stanu zdrowia i uratowanie życia choremu.

Ośrodki przeszczepiające płuca

Przeszczepianie serca

Od 1988 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II przeprowadza się transplantacje serca.

W 2022 roku:

  • wykonano 16 transplantacji serca,

  • przeprowadzono 15 implantacji układów LVAD (razem już 120),

  • w ramach „Akcji Serce” korzystano z transportu lotniczego 8. Bazy Lotnictwa Transportowego przy użyciu samolotów: M- 28/PT/GC, C- 295 M CASA, M-28B/PT "Glass cockpit" oraz 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego i pierwszy raz skorzystano także z transportu Lotników Policyjnych przy użyciu śmigłowca Bell-407 GXi Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP - informuje Koordynator Transplantologii i VAD (Mechanicznego Wspomagania Krążenia), ratownik medyczny Michał Kaleta.

26 stycznia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji.

Według polskiego prawa każda zmarła osoba, może być uznana za potencjalnego dawcę tkanek i narządów, jeśli za życia nie wyraziła sprzeciwu. W praktyce to jednak rodzina najczęściej decyduje o tej możliwości. Oświadczenie woli pomaga bliskim w jej uszanowaniu.