Przez wiele miesięcy zespół specjalistów przygotowywał się (...) i cieszymy się, że teraz nasz pacjent będzie mógł skorzystać w jednym miejscu ze wszystkich elementów diagnostyki i leczenia chorych na raka jelita grubego w pakiecie świadczeń finansowanych z NFZ

– powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie prof. Janusz Ryś, cytowany w informacji prasowej.

Do Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego przy Narodowym Instytucie Onkologii może się zgłosić każdy, kto ma podejrzenie zmiany nowotworowej. Dla chorego specjaliści wybiorą najwłaściwszy sposób leczenia.

Wśród metod diagnostycznych Centrum są: kolonoskopia, tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR), pozytronowa tomografia emisyjna (PET), badanie patomorfologiczne wycinków diagnostycznych i materiału pooperacyjnego. Metody leczenia to: leczenie chirurgiczne w tym laparoskopowe, teleradioterapia, protonoterapia, brachyterapia, chemioradioterapia. Pacjent ma zapewnioną opiekę psychologiczną.

Metodę leczenia wybiera Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (MDT), któremu przewodniczy prof. Stanisław Kłęk – kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej. „Mimo pandemii diagnozujemy chorych i operujemy pacjentów z rakiem jelita grubego. Jeżeli tylko stan ogólny pacjenta na to pozwala, w leczeniu chirurgicznym wybieramy metodę laparoskopową czyli mniej inwazyjną. Na pewno w raku jelita grubego liczy się czas - im szybciej uda nam się wykryć i przy pomocy różnych nowoczesnych form leczenia usunąć zmianę nowotworową – tym lepiej. Nie dajemy wówczas nowotworowi szansy na to, by się rozrastał. Cały nasz zespół zebrany w formie konsylium pracuje nad tym, żeby konkretnemu pacjentowi wybrać najodpowiedniejszą terapię” – podkreślił prof. Kłęk.

Pełna nazwa nowo otwartej jednostki to: Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego - Colorectal Cancer Unit.

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów wśród kobiet wiodącymi umiejscowieniami nowotworów są pierś, płuco i właśnie jelito grube (kątnica, okrężnica i odbytnica). U mężczyzn rak jelita grubego (okrężnica i odbytnica) znajduje się na trzecim miejscu pod względem zachorowań na nowotwory złośliwe – po raku gruczołu krokowego i raku płuca