- To ważne, by tematy dotyczące dialogu chrześcijańsko-żydowskiego pojawiały się w naszej codzienności. Mamy 25 lat kiedy ten dzień istnieje. To mały jubileusz. Jest się z czego cieszyć. Działamy metodą małych kroków. Nie chodzi raz w roku o Dzień Judaizmu. Chodzi o to, żeby temat był cały czas, żeby był poruszany na grupach biblijnych, żeby się uczyć języka hebrajskiego biblijnego i współczesnego, żeby spotykać się z przyjaciółmi-Żydami. Żeby relacje nasze nie były tylko na okazje, ale stały się codziennością. Tego sobie życzmy - mówi siostra Anna Bodzińska z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

W Krakowie o 19.00 za pośrednictwem Zooma we wspólnej modlitwie wezmą udział rabin Avi Baumol, s. Anna Bodzińska, a także krakowscy biskupi: Robert Chrząszcz i Damian Muskus. Potem odbędzie się panel dyskusyjny "Jak spotkać Innego?" z udziałem osób zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski.