W poniedziałek 2 sierpnia szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy osób przyjętych spośród zakwalifikowanych w lipcu. Osoby przyjęte to te, które do 30 lipca złożyły w szkole świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jak powiedział w poniedziałek PAP zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Dariusz Domajewski, w Krakowie pozostaje 475 wolnych miejsc w liceach samorządowych, 1110 w technikach, 717 w szkołach branżowych. Są też 330 miejsca w liceach niesamorządowych, które skorzystały z tego samego systemu rekrutacyjnego co miasto Kraków.

W Krakowie tylko w samorządowych szkołach ponadpodstawowych na tegorocznych ósmoklasistów czekało 9069 miejsc. W lipcu do tych szkół zakwalifikowało się 7537 kandydatów.

Decyzją radnych Krakowa, ósmoklasiści mogą składać podania o przyjęcie do tylu szkół, do ilu chcą. Rekordzista starał się dostać do 108. Ale byli i tacy, którzy złożyli podanie tylko do jednej placówki i nie dostali się do niej.

Zgodnie z danymi systemu rekrutacyjnego ok. 1600 ósmoklasistów nie dostało się do żadnej szkoły w Krakowie (co nie oznacza, że nie dostali się do szkoły w innym mieście-PAP).

"Wynika to przede wszystkim ze złożenia podań wyłącznie do szkół, w których próg punktowy był zdecydowanie wyższy niż wyniki niezakwalifikowanego kandydata" – powiedział z-ca dyrektora Wydziału Edukacji.

Ósmoklasiści niezakwalifikowani do żadnej szkoły mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która potrwa od 3 do 5 sierpnia, poza systemem elektronicznym. W tym roku kandydaci najchętniej aplikowali do klas w liceach ogólnokształcących: nr X (klasy z rozszerzonym j. polskim, biologią i j. angielskim oraz matematyką, geografią i j. angielskim), nr VII (matematyka, geografia, j. angielski), nr VIII (matematyka, informatyka, j. angielski), nr IV (matematyka, geografia, j. angielski) oraz nr XLII (matematyka, informatyka, j. angielski).

W przypadku techników niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyło się Technikum Łączności (specjalność technik-programista), a także Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie oraz Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9 w Zespole Szkół Energetycznych (w obu przypadkach specjalności technik informatyk).

Wielu urzędników krytykuje brak jednolitego systemu rekrutacyjnego w kraju. Obecny system nie informuje, ile podań jest zdublowanych i robi, zdaniem urzędników, zamieszanie w statystykach – np. pokazuje, że 1600 uczniów nie dostało się do szkół, ale nie pokazuje, ilu z nich zapisało się do 10 szkół w Krakowie, ilu do 10 szkół w innym mieście.