Na Kawałka zagłosowało 76 sędziów, na Fountoukidis – 46, na Maziarza – 16. Wszyscy kandydaci są sędziami krakowskiego sądu okręgowego.

Informacje o wynikach posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, wskazanych i zaopiniowanych kandydatach, zostały przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości i to minister spośród wskazanych kandydatów wyznaczy prezesa

– powiedziała PAP Joanna Specjał z biura prasowego sądu okręgowego.

Nowo powołany prezes wyznaczy zaś swoich zastępców. Do czasu powołania prezesa funkcję tę pełni tymczasowo sędzia Elżbieta Jabłońska-Malik.

Na początku marca minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Bartłomieja Migdy i wiceprezesów – sędziów Ireny Bochniak, Piotra Kowalskiego i Michała Puzy. Równocześnie minister zawiesił ich w pełnieniu czynności.

W ocenie szefa resortu sądy krakowskie to „wręcz modelowy przykład układu, w którym w okresie ostatnich pięciu lat o awansach na stanowiska kierownicze decydowały nie względy merytoryczne, czy doświadczenie menedżerskie kandydatów, ale układ personalnych powiązań, a także wzajemna wymiana przysług".

Decyzję ministra skrytykowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa i była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka. W „Liście do Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej" oceniła, że dominującym kryterium zawieszeń prezesów był „fakt udzielania poparcia sędziom kandydującym do KRS". „W istocie jednak rzeczywistym kryterium doboru osób podlegających zawieszeniu jest próba paraliżu Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, które opiniuje zamiar odwołania prezesa, poprzez wyeliminowanie z udziału w nim osób przeciwstawiających się temu nurtowi w sądownictwie, który wyrażał jawny sprzeciw wobec reformy sądownictwa" – oceniła szefowa KRS.