W poniedziałek Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego podpisał umowę z wykonawcą inwestycji - firmą Eurovia. Zadanie dotyczy rozbudowy dróg powiatowych nr 2169K (ul. Zadziele i Zdrojowa) oraz 2170K (ul. Krakowska i Świetlista) w miejscowościach Gaj, Lusina i Libertów. Termin jego realizacji określono na 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jak podkreślił starosta krakowski Wojciech Pałka, zadanie o wartości prawie 44,4 mln zł, to pod względem finansowym, największe w historii przedsięwzięcie Powiatu Krakowskiego. Ok 70 proc. tej kwoty stanowić będzie dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

Dyrektor ZDP Jacek Gryga wyjaśnił, że rozbudowa rozpocznie się od budowanego węzła w Gaju, na skrzyżowaniu DP 2169K (ul. Zadziele) z drogą krajową nr 7 (Zakopianka), a skończy na skrzyżowaniu ul. Świetlistej z ul. Jabłoniową w Libertowie. W ramach zadania przebudowana i rozbudowana będzie jezdnia, sprofilowane zostaną łuki poziome i pionowe. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z innymi drogami publicznymi, zjazdy indywidualne i publiczne. Powstaną przejścia dla pieszych, utwardzone pobocza, elementy uspokojenia ruchu, balustrady, bariery drogowe, oświetlenie uliczne i konstrukcje oporowe. Wybudowane będą nowe przystanki autobusowe.

Według drogowców po ukończeniu zadania, dzięki poszerzeniu przekroju jezdni poprawi się jakość ruchu pojazdów, przejezdność i widoczność także na skrzyżowaniach. Realizacja chodników, zapewniających separację ruchu pieszego i kołowego wpłynie w istotny sposób na poprawę bezpieczeństwa pieszych.