"Uniwersytet Jagielloński żegna swojego wybitnego profesora, do którego jak mało do kogo pasują słowa Horacego +non omnis moriar+"- mówił po mszy żałobnej w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim prorektor UJ prof. Jarosław Górniak. Przypomniał zasługi profesora Aleksandra Krawczuka jako wybitnego badacza, popularyzatora nauki oraz nauczyciela akademickiego.

"Na jego imponujący dorobek składa się 36 książek i kilkaset artykułów. Jego książki doczekały się wielu wydań, osiągając łączny nakład liczony w setkach tysięcy egzemplarzy i były tłumaczone na wiele języków. Książki te prof. Krawczuk pisał językiem przystępnym i z ogromnym talentem literackim, co przysporzyło mu wielką popularność także, a może przede wszystkim, poza gronem profesjonalnych historyków" - podkreślił.

W imieniu społeczności uniwersyteckiej prof. Krawczuka żegnał również prof. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego, który przypomniał, że Aleksander Krawczuk szybko odkrył w sobie powołanie nie tylko historyka, filologa klasycznego, ale przede wszystkim pisarza i literata. Mówił, że kiedy informował profesorów uczelni o śmierci uczonego, otrzymał od jednego z nich wiadomość, "że wraz ze śmiercią profesora Krawczuka skończyła się pewna epoka, a wykłady profesora były najlepsze w ciągu całych studiów, które ten profesor odbywał".

"Nikt przed nim i zapewne nikt po nim nie uczynił dla promocji historii, zwłaszcza świata starożytnego, tak wiele, ile uczynił pan profesor Aleksander Krawczuk. Za to dzisiaj, stojąc przy jego urnie, serdecznie mu dziękujemy" - mówił w kaplicy Cmentarza Rakowickiego prof. Sroka.

Prof. Aleksander Krawczuk zmarł w ubiegły piątek w wieku 100 lat. Urodził się w Krakowie 7 czerwca 1922 r. W czasie okupacji niemieckiej należał do zgrupowania „Żelbet” Armii Krajowej. Po wojnie studiował historię i filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1949 r. został asystentem w Katedrze Historii Starożytnej UJ. Przez chwilę pracował w dziale numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracował do emerytury w 1992 r. Kierował m.in. Zakładem Historii Starożytnej. Był też prezesem oddziału Związku Literatów Polskich oraz krakowskiego oddziału Fundacji Kultury Polskiej.

Popularyzował historię i kulturę starożytną m.in. w Telewizji Polskiej, gdzie miał program "Antyczny świat Krawczuka". W czasopiśmie "Przekrój" prowadził cykl "Poczet cesarzy rzymskich". Jest autorem licznych publikacji, w tym biografii Gajusza Juliusza Cezara, Kleopatry, Konstantyna Wielkiego. Wśród książek jego autorstwa są m.in. "Ród Argeadów", "Tytus i Berenika", "Poczet cesarzy rzymskich". Jego książki doczekały się kilku wydań i były tłumaczone na wiele języków.

Od 1986 do 1989 r. był ministrem kultury PRL , a w latach 1991-1997 posłem na Sejm RP I i II kadencji. Za pracę naukową i popularyzatorską oraz twórczość literacką był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1997), Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009).