Nagroda jest przyznawana co 3 lata przez The American Liszt Society publikacjom, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju badań nad Ferencem Lisztem.

Doceniona została moja praca, która nie tylko traktuje o Franciszku Liszcie, jakby można było domniemywać, ponieważ towarzystwo jego imienia było sponsorem tej nagrody, ale jest to książka, która naświetla wkład Romów w kulturę muzyczną europejską, ale także podkreśla związki nierozerwalne kultury europejskiej z jej korzeniami hellenistycznymi.
Przedstawiam argumenty za bliskim związkiem idei rapsodii i pojęcia cygańskości

- mówi prof. Anna G.Piotrowska.


Nagroda jest wręczana w Stanach Zjednoczonych. Prof.Anna G. Piotrowska jest autorką wielu książek i opracowań poświęconych europejskiej i amerykańskiej kulturze muzycznej, w tym m.in. "Music, City and the Roma under Communism" (New York, 2022), "Gypsy Music in European Culture" (Boston, 2013) czy "Idea muzyki narodowej w ujęciu kompozytorów amerykańskich pierwszej połowy XX wieku" (Toruń, 2003). W kręgu jej zainteresowań pozostaje również muzyka popularna i filmowa. Jest m.in. autorką książek "O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej" i "Muzyka w serialu filmowym" . Brała udział w pracach międzynarodowych grup badawczych, była stypendystką prestiżowych fundacji, między innymi Narodowego Centrum Nauki.