Do akcji "Szkoła do hymnu" przystąpiły także placówki polonijne z całego świata.