Ww poniedziałek 20.09.2021 r. od godz. 7 rozpoczną się prace związane z wymianą dylatacji na prawej jezdni obiektu, na węźle Tynieckim w kierunku Tarnowa (km 409+050). Ruch w obydwu kierunkach czyli Tarnów – Katowice i Katowice – Tarnów, odbywał się będzie na dwóch pasach, ale z ograniczeniami prędkości.

 

Prace będą prowadzone etapowo:

I etap:  na jezdni północnej będą wyznaczone 2 pasy ruchu w kierunku Katowic (ograniczenie prędkości do 80km/h) oraz 1 pas w kierunku Rzeszowa (do 60km/h). Na jezdni południowej ruch będzie się odbywać lewym pasem (do 60km/h). Czas trwania etapu ok 9 dni.

II etap: na jezdni północnej będą wyznaczone 2 pasy ruchu w kierunku Katowic oraz 1 pas w kierunku Rzeszowa. Na jezdni południowej ruch będzie się odbywać pasem zjazdowym. Czas trwania etapu wyniesie ok. 9 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu wymiany dylatacji na jezdni południowej/prawej (Katowice-Rzeszów) drogowcy przystąpią do wymiany dylatacji na jezdni północnej (w km 408+980), gdzie prace będą prowadzone w analogiczny sposób.