Jak wskazali sygnatariusze porozumienia, współpraca uczelni i MAN Trucks dotyczy przede wszystkim działalności zakładu produkcyjnego spółki znajdującego się w Niepołomicach koło Krakowa, należącego do Grupy MAN Truck & Bus AG. Zakład ten produkuje nowoczesne pojazdy ciężarowe, które są dostarczane na rynki wschodniej i zachodniej Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki.

W komunikacie poinformowano, że dzięki podpisanemu porozumieniu studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej, szczególnie Wydziałów Mechanicznego i Inżynierii Lądowej, będą mogli odbywać w niepołomickim zakładzie MAN Trucks zajęcia w formie wycieczek dydaktycznych oraz specjalistycznych szkoleń. W ramach współpracy przewiduje się również możliwość prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych przez specjalistów z zakładów MAN-a, a w dalszej perspektywie powołanie dualnych form kształcenia.

Dodano, że producent zaoferuje studentom PK praktyki i staże oraz możliwość uczestniczenia w wybranych swoich projektach. Porozumienie przewiduje także możliwość podejmowania przez studentów w ich pracach dyplomowych rzeczywistych problemów inżynierskich, pojawiających się w działalności firmy.

Rektor Politechniki Krakowskiej Andrzej Szarata ocenił, że dla studentów uczelni - zwłaszcza kierunków: pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji, transport, automatyka i robotyka - współpraca z MAN Trucks to wyjątkowa szansa na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności.

„Otwierając drzwi przed studentami Politechniki, MAN Trucks stwarza im okazję do poznania rzeczywistego środowiska pracy inżyniera przyszłości. Firma zyskuje zaś możliwość prezentacji swojej oferty dla absolwentów naszej uczelni, którzy są specjalistami wysoko cenionymi na rynku pracy” - podkreślił rektor.

Prezes MAN Trucks, dyrektor zakładu w Niepołomicach Richard Slovák wskazał, że współpraca z przedstawicielami nauki stwarza możliwość uzyskania wsparcia przy wdrażaniu bieżących projektów w podkrakowskim zakładzie.

„To też duża szansa na przyszłe pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wierzę, że dla studentów Politechniki Krakowskiej współpraca z nowoczesnym przedsiębiorstwem, jakim jest MAN Trucks, dostęp do ogromnej wiedzy naszych ekspertów to szansa na inżynierski rozwój i płynne przejście do kariery zawodowej od razu po ukończeniu studiów” - zaznaczył prezes spółki.