Umowa na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla nowej linii kolejowej łączącej podkrakowskie Myślenice ze stolicą regionu, Krakowem została podpisana w piątek w ramach rządowego programu Kolej Plus. Szacunkowa wartość tego zadania to ponad 152 mln zł.

Umowa została podpisana w Myślenicach przez przedstawicieli spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Uczestniczący w uroczystości marszałek Małopolski Witold Kozłowski ocenił, że podpisana właśnie umowa dotycząca finansowania dokumentacji projektowej to „pierwszy etap do realizacji tego wielkiego projektu”.

„To jest projekt, który naprawdę sięga daleko w przyszłość, projekt strategiczny, ale bardzo konieczny” - mówił marszałek.

Jak zaznaczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita, po wybudowaniu linii kolejowej między Krakowem i Myślenicami czas przejazdu pociągiem między obydwoma miastami wyniesie ok. 40 minut i będzie bezkonkurencyjny dla innych środków transportu. Nowa linia – wskazał wojewoda - będzie także alternatywą dla zakorkowanej Zakopianki.

Według niego trasa będzie przebiegać przez trzy gminy: Myślenice, Świątniki Górne i Siepraw oraz dysponować docelowo siedmioma stacjami i przystankami.

„Bez wątpienia kolej do Myślenic to szansa na rozwój lokalnych samorządów (…). W efekcie ten region na południe od Krakowa zyska fantastyczne połączenie kolejowe, dzięki któremu Myślenice i sąsiednie gminy będą mogły jeszcze dynamiczniej się rozwijać” - ocenił Kmita.

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka podkreślił, że realizacja połączenia kolejowego z do Krakowa „to spełnienie marzeń i ambicji mieszkańców Myślenic”.

„To dla całej ziemi myślenickiej ważny i duży projekt na wagę +złotego pociągu+. To szansa dla Myślenic na rozwój gospodarczy, rozwój społeczny i rozwój turystyczny” - podkreślił burmistrz.

Jak przypomniał prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, pierwszy pomysł takiego połączenia pojawił się w roku 1900; potem był rozważany w latach 70., a następnie został zarzucony. „Paradoksalnie nasze założenia są bardzo zbliżone do tego, co planowano przed 123 laty” - ocenił szef spółki kolejowej.

Według niego nowa linia biegnąca pomiędzy krakowskimi Swoszowicami a centrum Myślenic ma liczyć ok. 22 km długości. Na jej trasie należy zbudować dwa tunele, a także wiadukty i estakady. W środkowej części przewiduje się tzw. mijankę o długości 7 km, dzięki której pociągi będą mogły kursować z częstotliwością wynoszącą ok. pół godziny. Na trasie powstaną przystanki: Lusina, Konary, Olszowice, Kąty, Krzyszkowice, Polanka i stacja Myślenice.

Merchel zapowiedział, że ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej powinno nastąpić w kwietniu br. Dokumentacja ta wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami ma być gotowa w połowie 2027 r. W tym samym roku powinna się rozpocząć budowa nowej linii, aby zakończyć się w latach 2030-2031.

Budowa nowej linii kolejowej łączącej podkrakowskie Myślenice ze stolicą regionu, Krakowem była pierwszym z małopolskich projektów wskazanych do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Na terenie województwa małopolskiego dotacje w ramach tego programu otrzymały cztery inwestycje. Oprócz linii łączącej Myślenice ze stolicą regionu są wśród nich także linie Kraków – Niepołomice oraz Kraków – Olkusz (umowy ich dotyczące zostały podpisane na początku tygodnia), a także rewitalizacja linii kolejowych nr 108 i 110 na odcinku Gorlice – Jasło wraz z budową łącznicy pomiędzy tymi liniami (usprawnienie połączenia Kraków – Jasło). Łączna długość tych tras to 63 km.

W skali całego kraju program obejmuje 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy 11 województw. Projekty dotyczą budowy, odbudowy oraz projektowania 1,2 tys. km linii kolejowych.

Zgodnie z zamierzeniami program Kolej Plus przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei - m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do eksploatacji tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów. Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego