Według nieoficjalnych informacji dotychczasowy proboszcz ks. Dariusz Raś miał otrzymać od abp. Marka Jędraszewskiego dekret, w którym metropolita oficjalnie wezwał go do opuszczenia parafii. Dekret zawiera zarzuty dotyczące m.in. niegospodarności. Dotychczasowy proboszcz wniósł tak zwany rekurs, czyli odwołanie do Kurii Rzymskiej do dykasterii do Spraw Duchowieństwa. Rozpatrzenie rekursu trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Proboszcz Bazyliki Mariackiej musi jednak opuścić mieszkanie wg.prawa kanonicznego - ''jak najszybciej.''

Kontrowersyjny dekret metropolity Marka Jędraszewskiego. Wzywa ks. Dariusza Rasia do opuszczenia domu

Na razie - do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy - Bazyliką Mariacką będzie zarządzał administrator.

Ks. Stanisław Czernik pochodzi z Poronina. Jest dyrektorem Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Jest przewodniczącym Rady ds. ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej.

Adam Szostkiewicz: arcybiskup Marek Jędraszewski kontynuował linię episkopatu, która polega na upartyjnieniu kościoła