Znaleziony fragment koliduje z siecią kanalizacyjną. Zgodnie z zaleceniem konserwatora, trzeba będzie ją przeprojektować. Projekt otrzymał już takie polecenie.

Nie będzie tam prowadzonych specjalnych prac archeologicznych, chodzi o to, żeby to zabezpieczyć tak, jak było to w wypadku przyczółków mostu, który odkopaliśmy przy remoncie na skrzyżowaniu Krakowskiej i Stradomia. Odkopany fragment został zasypany specjalną mieszaniną piasku i tutaj będzie bardzo podobnie

- mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. To była konstrukcja żelbetowa z elementami stalowymi, uznawana w tym czasie za pionierską na ziemiach polskich. Została rozebrana tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej, kiedy zasypano koryto Rudawy.

To, co dzisiaj nazywamy rudawą ujściem Rudawy do Wisły pod Norbertankami, to tak naprawdę nie jest oryginalne koryto Rudawy. Przez wieki była wykorzystywana gospodarczo przez krakowian i mieszkańców okolic Krakowa, przez co w kilku miejscach zabierano jej wody do młynówek i oryginalne ujście Rudawy wpadało do Wisły w miejscu, gdzie dzisiaj Retoryka zbliża się do Wisły właśnie ulica Retoryka jest pozostałością tego oryginalnego ujścia koryta- tłumaczy Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa i dodaje, że wcześniej znajdował się w tym miejscu drewniany most. Zachowały się grafiki, zdjęcia i dokumentacja techniczna znalezionego mostu. Ekspert podkreśla, że być może podczas prac zostaną znalezione pozostałości mniejszych drewnianych mostów nad dawnymi bagnami przy ulicy Zwierzynieckiej.

Miasto zapewnia, że termin zakończenia przebudowy skrzyżowania Alej Trzech Wieszczów ze Zwierzyniecką nie jest zagrożony. Jeśli chodzi o remont samej ulicy, przekonuje, że stracony czas uda się nadrobić w trakcie przebudowy.