Otwarte w piątek Muzeum Stanisława Wyspiańskiego jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK), a mieści się ono w budynku dawnego spichlerza przy pl. Sikorskiego. To właśnie tutaj na zwiedzających czeka ok. 200 dzieł malarza, dramatopisarza i reformatora polskiego teatru.

"Jest to przepiękna kolekcja, która będzie zmieniana ze względów konserwatorskich; papier nie może bowiem zbyt długo być wystawiany na oddziaływanie atmosferyczne, na światło" - mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, podczas wtorkowej wizyty w placówce.

Jak zapewnił, muzeum dobrze przygotowało się do funkcjonowania w takim trybie. "Dlatego wśród gabinetów muzealnych znalazł się też gabinet, gdzie trzymane są dzieła, które będą pokazywane i wymieniane; jest to nowoczesny magazyn, który też można obejrzeć" - wskazał wicepremier.

Podkreślił, że instytucję udało się stworzyć dzięki ciężkiej pracy dyrekcji i całego zespołu MNK. Zaowocowała ona powstaniem placówki, gdzie goście zobaczą "dzieła Wyspiańskiego, który był gigantem". "I mimo że żył krótko, stworzył bardzo wiele dzieł w różnych obszarach kultury i sztuki" - dodał Gliński.

Mimo że prace Wyspiańskiego znalazły stałe miejsce w stolicy Małopolski, to oglądać może je także w innych polskich instytucjach, a ostatnio również w William Morris Gallery w Londynie, i to właśnie część z prezentowanych tam prac trafi do krakowskiego muzeum.

"Mamy dobry czas na Wyspiańskiego. Po dwóch wystawach przeglądowych (w krakowskim Muzeum Narodowym - PAP), które siłą rzeczy musiały być wystawami tymczasowymi, mamy w tej chwili stałą ekspozycję, w odpowiednim miejscu i anturażu" - podkreślił Gliński. "Sukces tych dwóch wystaw w gmachu głównym spowodował, że jak najszybciej chcieliśmy pokazać na ekspozycji stałej dzieła Wyspiańskiego" - dodał.

Jednocześnie ocenił, że MNK przyjęło dobrą strategię rozwoju, a w tej chwili wszystkie siły zamierza włożyć w budowę nowego oddziału w dawnym hotelu Cracovia.

Do odwiedzania muzeum zaprosił też dyrektor MNK Andrzej Szczerski. "Prezentujemy tutaj niemal 200 prac artysty, pokazujące cały przekrój jego twórczości, wszystkie techniki, rodzaje twórczości, które podejmował, w sposób, który daje całościowy oglądać jego geniuszu" - wskazał.

Jak dodał, prace będą prezentowane przez cały najbliższy rok, a kolekcja zostanie zmieniona w 2023 r. "W związku z tym warto zaglądać do nas regularnie. Zapraszamy wszystkich chętnych" - powiedział Szczerski.

W placówce prezentowane są prace ze wszystkich dziedzin twórczości artysty, w sposób bezpieczny konserwatorsko, ale jednocześnie zapewniający gościom wrażenie bliskiego obcowania z dziełami.

Główna część wystawy skupia się na pierwszym piętrze - tam oglądać można wiele prac, począwszy od tych z dziedziny malarstwa olejnego, przez graficzne, po projekty mebli i witraży. Goście zobaczą szkice do polichromii z krakowskiego kościoła Franciszkanów, nowy model Akropolis, projekty witraży do katedry na Wawelu, propozycje dekoracji, mebli i tkanin do gmachu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Znalazła się tam też sala w całości poświęcona pracom dla teatru - z kostiumem teatralnym, plakatami do sztuk Wyspiańskiego z późniejszych lat, a przede wszystkim bardzo ciekawe fragmenty słynnych spektakli.

Wizyta w muzeum to okazja, by dowiedzieć się jak powstawały słynne projekty tego twórcy, m.in. witraż "Bóg Ojciec - Stań się", zobaczyć słynne "Macierzyństwo", czy też inne prace graficzne i projektowe.

Na parterze muzeum prezentowane są autoportrety Wyspiańskiego oraz wizerunki członków jego rodziny - żony i dzieci, jego przyjaciół, mecenasów i znajomych. Ponadto znaleźć można tam dzieła prezentujące miejsca, w których twórca żył i pracował, m.in. krakowskich i paryskich pracowni, krakowskich ulic i krajobrazy podmiejskich terenów.

W podziemiu natomiast mieści się księgozbiór z odręcznymi notatkami i pierwodruki wydań dramatów oraz utworów innych autorów, do których Wyspiański wykonał okładki i ilustracje. Ważnym elementem całego kompleksu jest też dziedziniec, gdzie planowana została organizacja spektakli teatralnych oraz prezentacja zarówno dzieł patrona muzeum, jak i tych inspirowanych jego twórczością.