Kard. Nycz przewodniczył mszy św. odprawionej w kościele św. Marka w Krakowie z okazji 40. rocznicy powołania Papieskiej Akademii Teologicznej. Uczelnia ta w 2009 roku została przekształcona w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Metropolita warszawski podkreślił w homilii, że powołanie w 1981 roku PAT było krokiem "profetycznym” – przewidującym na wiele lat w przód, z jakimi wyzwaniami przyjdzie mierzyć się społeczeństwu, Kościołowi i uczelniom. "Dziękujemy za to wszystko Panu Bogu, że przez tak wspaniałych ludzi, którzy byli po drodze i są dzisiaj, to dzieło prowadzi, by odpowiadać na dzisiejsze wyzwania i dzisiejsze potrzeby" - powiedział kard. Nycz.

Dodał, że droga do powstania PAT była długa, ale byli na niej ludzie przewidujący, którzy dostrzegli potrzebę uprawiania teologii i kształcenia w tym zakresie nie tylko kapłanów, ale i świeckich.

Podkreślił ogromne zasługi kard. Karola Wojtyły – późniejszego papieża. "Jeżeli mówimy o pewnej dalekowzroczności, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim jego osobę. On doskonale wiedział, jak ważną rzeczą jest wykształcenie księdza, katechety, teologa, ludzi świeckich w Kościele katolickim. Widział, że to znajdzie kiedyś swoje historyczne potwierdzenie, jakie znalazło wtedy, kiedy przyszedł czas wolności" - podkreślił kard. Nycz. "Jego rola jest nieoceniona" - dodał.

Wśród osób zasłużonych dla uczelni kard. Nycz wymienił także kard. Stanisława Dziwisza oraz bp. Wacława Świerzawskiego i ks. prof. Józefa Tischnera.

Kard. Nycz jako wyzwania stojące przed uczelniami katolickimi wskazał: wielowydziałowość i "mądrą interdyscyplinarność". "Teologia, jeżeli nie chce pozostać w getcie współczesnego świata, musi się otworzyć na inne kierunki, na inne dyscypliny naukowe - kościelne i świeckie" – powiedział metropolita warszawski, przypominając, że często mówi o tym związany z UPJPII ks. prof. Michał Heller.

Dodał, że trzeba "umieć szukać dróg, które prowadzą do mądrej rozmowy ze współczesnym światem". "Także na płaszczyźnie nauki i wymiany myśli, która jest potrzebna, żeby Kościół - powołany, by głosić Ewangelię i budować Królestwo Boże - spełniał swoje zadanie".

Rektor Uniwersytetu Papieskiego ks. prof. Robert Tyrała dziękował podczas uroczystości wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w rozwój uczelni. "Ten uniwersytet to przede wszystkim ludzie" - podkreślił.

Po mszy św. rektor i prorektorzy uczelni wręczyli nagrody najlepszym pracownikom i studentom. Medale "Zasłużony dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II" otrzymali: byli rektorzy ks. prof. Władysław Zuziak oraz ks. prof. Wojciech Zyzak, prof. Aleksander Bobko, ks. prałat Józef Jakubiec, ks. Andrzej Lichosyt, Maria Zydroń. Nagrody dla studentów roku 2020/2021 odebrali Gabriela Szyszka - studentka pracy socjalnej, Julia Hesse-Gawęda - studentka prawa kanonicznego oraz Caroline Beshenich.

W środę mija dokładnie 40 lat od momentu, kiedy papież Jan Paweł II zdecydował o powstaniu Papieskiej Akademii Teologicznej. Uczelnia miała wówczas trzy wydziały: Teologiczny, Filozoficzny i Historii Kościoła, 367 studentów i 46 pracowników.

Poprzedniczką PAT był Wydział Teologiczny, który istniał na Uniwersytecie Jagiellońskim od początku jego działalności. W 1954 r. władze PRL usunęły Wydział Teologiczny z UJ. W 1959 r. Stolica Apostolska wydała dekret o reaktywacji Wydziału Teologicznego, a w 1974 r., dzięki staraniom ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły, uzyskał on miano Papieskiego Wydziału Teologicznego, który kilka lat później został przekształcony w akademię.

W czerwcu 2009 roku papież Benedykt XVI wydał dekret, na mocy którego Papieska Akademia Teologiczna została Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Obecnie na uczelni jest ponad 3 tys. studentów i doktorantów. Ze względu na wciąż trwającą pandemię zajęcia odbywają się w formule hybrydowej.