Prezes KBS Tomasz Styczyński ocenił w środę, że rekordowy zysk blisko 88 mln zł brutto jest konsekwencją kompleksowych zmian zapoczątkowanych przez nową radę nadzorczą i zarząd banku w połowie 2020 roku.

„Jesteśmy obecnie w momencie głębokiej transformacji naszej firmy. Zrealizowaliśmy kilkaset zaleceń pokontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego. Przeprowadziliśmy także szeroki audyt banku w kluczowych obszarach” - poinformował prezes.

W ocenie przewodniczącego rady nadzorczej Piotra Skoczka krakowski bank posiada trwałe i mocne fundamenty: adekwatne kapitały własne, stabilne grono klientów i sprecyzowaną wizję rozwoju, co pozwala mu na wprowadzanie nowych rozwiązań i konsekwentne realizowanie założonych celów oraz oferowanie usług finansowych dostosowanych do konkretnego przypadku.

Krakowski Bank Spółdzielczy to jeden z najstarszych banków w Polsce. Posiada kilkadziesiąt oddziałów i zatrudnia ponad 600 osób. Właścicielami KBS jest 35 tys. udziałowców–spółdzielców.