Kilkanaście dni temu radna Szczepańska złożyła skargę na niestosowne zachowanie Pietrzyka. Jak opisał Onet, miał on insynuować, że krakowska radna "płaci w naturze za usługi" i dwuznacznie wypowiadać się na temat jej ciała.

"Oboje radni stawili się przed zespołem i przedstawili swoją wersję zdarzenia" – powiedział PAP radny Edward Porębski (PiS), który razem z Małgorzatą Jantos (KO) i Lechem Kucharskim (Przyjazny Kraków) został powołany do zespołu. Radna Małgorzata Jantos nie uczestniczyła we wtorek w jego posiedzeniu.

Jak dowiedziała się PAP, zespół nie ustalił w tej sprawie nowych faktów. Teraz swoją relację przedstawi Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta – a ta na podstawie zebranego materiały może wnioskować o ukaranie Sławomira Pietrzyka i wniosek ten przekazać przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa.

Podczas ostatniej sesji radni KO apelowali do Sławomira Pietrzyka o wystosowanie oficjalnych, publicznych przeprosin i złożenie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, a przedstawiciele wszystkich klubów w Radzie krytycznie wypowiadali się o tym, co się stało podkreślając, że takie słowa, jakie miały paść pod adresem Alicji Szczepańskiej, nie powinny być wypowiedziane wobec żadnej kobiety.