Nie wszyscy mogą się spisać przez internet, a niektórzy boją się, że padną ofiarą fałszywego rachmistrza. Akcja na Rynku będzie trwać w godzinach od 13.00 do 18.00.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Mamy czas do końca września.