Oba budynki są ładne, na wysokim poziomie. Częściowo, w niewielkim stopniu będą przeznaczone dla urzędu, a reszta to różne organizacje z Bankiem Żywności na czele. Jest konieczność znalezienia miejsca dla smart city, dla start-upów i to jest właśnie to miejsce - mówi prezydent.

Jak zapowiada włodarz Krakowa, pierwszy budynek zostanie oddany do użytku w trzecim kwartale tego roku, a drugi obiekt w czwartym.
Budowa klastra rozpoczęła się w 2020 roku. Łączny koszt jego budowy wyniósł 42 miliony złotych.