Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zaapelował w piątek do mieszkańców o ostrożność i zgłaszanie niepokojących sytuacji do odpowiednich służb (policja, straż, WIOŚ).

Inspektorzy podjęli interwencje w związku z sygnałami zaniepokojonych mieszkańców, widzących czerwoną wodę.

Próbki z podejrzanie wyglądających substancji pobrano z potoku Rzewnego w rejonie ul. Zawiłej w Krakowie oraz z rzeki Zubrzycy – 1,5 km poniżej remizy OSP.

W żadnym z tych miejsc nie stwierdzono śniętych ryb ani uciążliwości zapachowej.

Sytuacja jest monitorowana m.in. pod kątem ustalenia potencjalnego sprawcy zanieczyszczenia wód.