Zasada działania opiera się na zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego ze sprężaniem i rozprężaniem płynu i może działać w obu kierunkach, zapewniając ogrzewanie lub chłodzenie. Do zasilania sprężarki potrzebna jest energia elektryczna.

Montaż ogrzewania - istotne parametry techniczne

Producent przy wyborze kieruje się niezbędnymi danymi, które powinny być dopasowane do potrzeb i możliwości grzewczych.
moc grzewcza - (Pg) - to wartość wyznaczająca przedział dostarczanej przez kompresor energii do systemu; jeżeli pompa ciepła nie posiada odpowiedniej mocy grzewczej, wówczas praca urządzenia nie pozwoli w pełni zaspokoić potrzeb cieplnych, z kolei zbyt wysoka wartość spowoduje pobór nadmiernej ilości ciepła,
moc elektryczna - (Pe) - określa maksymalną ilość energii pobieranej przez sprężarkę; mniejsza wartość wskazuje, że eksploatacja jednostki jest tańsza,
moc chłodnicza - (Pch) - informuje o maksymalnym poborze energii cieplnej przez kompresor z niższego źródła (powietrza, wody lub gruntu); obliczana jest przez odjęcie wartości mocy elektrycznej od wartości mocy grzewczej,

COP - to wydajność pracy pompy ciepła, obliczana jako iloraz mocy grzewczej i energii niezbędnej do zasilania systemu pompy ciepła; większa wartość świadczy o wyższej wydajności systemu. Więcej o tego typu tematach znajdziesz w serwisie ogłoszeniowym mamtoo

Który typ pompy ciepła jest dla mnie odpowiedni ?

Pompa ciepła powietrze/woda - opiera się na zasadzie pozyskiwania energii z otaczającego powietrza i przekazywania jej do systemu ogrzewania ciepłej wody. Medium jest woda grzewcza/chłodząca. Pod względem konstrukcji te pompy ciepła dzielą się na jednostki typu split (dzielone) i monoblok. Ogromną zaletą tego naturalnego elementu jest jego wszechobecność.

  • Pompa ciepła grunt/woda - metoda ta opiera się na pozyskiwaniu ciepła z gruntu lub odwiertu geotermalnego.

  • Pompa ciepła woda/woda - metoda oparta na pozyskiwaniu ciepła z dwóch odwiertów.

Wspólnym mianownikiem tych trzech typów pomp ciepła jest system ciepłej wody użytkowej o niskim potencjale (ogrzewanie / chłodzenie podłogowe, ścienne i sufitowe).

Pompa ciepła powietrze/powietrze - ten typ jest odpowiedni dla systemów ogrzewania gorącym powietrzem, gdzie powietrze jest wykorzystywane jako czynnik roboczy, który jest rozprowadzany do wszystkich obszarów budynku za pomocą systemu kanałów powietrznych. Pompa ciepła jest preferowana w tych systemach jako źródło chłodu (klimatyzacja).