Takie miejsce było nam bardzo potrzebne. Amfiteatr ma zaplecze socjalno-sanitarne, więc każdy zespół, który przyjedzie, będzie miał miejsce do tego, żeby się można było przebrać, przygotować instrumenty. Myślę, że to jest potrzebne naszemu miastu, naszej gminie, szkołom. Dzieci i młodzież będą mogli organizować różnego rodzaju imprezy plenerowe. Myślę, że to jest świetne miejsce

– przekonuje Wacław Ligęza burmistrz Bobowej.

Budowa amfiteatru kosztowała prawie 3 miliony złotych.