Ofensywa wojsk austro-węgriskich i pruskich była skuteczna i po trzech dniach walk przerwano linię obrony wojsk rosyjskich.

To wydarzenie miało duże znaczenie dla późniejszych losów w I Wojny Światowej. Po przełamaniu gorlickim Rosja carska już nie wróciła do swojej potęgi, jej wojska już nie wróciły do Galicji. Rewolucja październikowa powoduje, że w zasadzie Rosja upada, działania wojenne nie wracają do Galicji, nie wracają tutaj na ten teren i w jakiś sposób można powiedzieć, że to wydarzenie miało znaczenie też dla odzyskania niepodległości dla Polski


– przypomina Mateusz Sarnecki, z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915.


O godzinie 10.00 rozpoczęły się uroczystości upamiętniające ofiary bitwy na cmentarzu wojskowym w Gorlicach. Hołd poległym oddany zostanie również za godzinę na cmentarzu w Ropicy Polskiej, a o 12 w Małastowie.

Po południu na polach pomiędzy Sękową a Gorlicami zaplanowano natomiast rekonstrukcję historyczną. W inscenizacji weźmie udział ponad 300 osób. Rozpoczęcie widowiska o godzinie 16.30 na tzw. Pańskich Polach.