Wsparcie w czynnościach pielęgnacyjnych, spędzanie czasu, przygotowywanie i spożywanie posiłku. Asystenci mają aktywizować osoby z niepełnosprawnościami do podejmowania czynności społecznych i komunikacyjnych.

Rekrutacja do programu, potrwa do 1 marca. Udział mogą wziąć w nim  osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.