- Będziemy dzieciakom opowiadać o nas, o Łemkach i naszej kulturze. To lekcja historii, ale też geografii, etnografii i religii nawet nieco. Chcemy pokazać, jacy jesteśmy, czym się różnimy, w czym jesteśmy podobni - mówi Anna Barnat ze Zjednoczenia Łemków.

Projekt ma objąć swoim zasięgiem szkoły z powiatów gorlickiego, nowosądeckiego oraz krośnieńskiego. W najbliższym czasie władze Zjednoczenia Łemków planują w tej sprawie rozmowy z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych.

Projekt ma ruszyć od nowego roku szkolnego.