Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i przerwy w jej dostawie. Mimo tego, że podjęliśmy szereg działań inwestycyjnych, że budowaliśmy duże zbiorniki na wodę na Załawiu, to jednak w przypadku długich okresów suszy tej wody po prostu może również i w Bieczu zabraknąć. Apelujemy i prosimy, żeby racjonalnie korzystać z tego nadzwyczajnego dobra jakim woda

- mówi Mirosław Wędrychowicz burmistrz Biecza.

Chodzi przede wszystkim o ograniczenie używania wody do podlewania trawników czy napełniania przydomowych basenów.