Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2024 r., liczona na podstawie wstępnych danych o liczbie bezrobotnych, wyniosła 5,4 proc. i jest niższa od stopy bezrobocia sprzed roku (tj. z końca lutego 2023 r.) o 0,2 p. proc. Niższą stopę bezrobocia w lutym zanotowano ostatni raz w 1990 r. - poinformował resort w piątkowym komunikacie.

"Mamy o tyle dobrą sytuację, że stopa bezrobocia nie poszła w górę, tylko zatrzymała się na tym samym poziomie. Mamy nadzieję, że już od marca będzie spadać" - dodała.

Przypomniała, że miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń luty są miesiącami, w których zawsze trochę bezrobocie wzrasta ze względu na zatrzymanie się lub zakończenie prac sezonowych w okresie zimowym.

Wciąż musimy pamiętać o tym, że Polska jest bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o skalę bezrobocia" - powiedziała. Wytłumaczyła, że w dużych miastach, takich jak Poznań czy Warszawa bezrobocie utrzymuje się na poziomie ok. 1 proc., a wyższa stopa bezrobocia jest na przykład w województwie podkarpackim, czy warmińsko-mazurskim. "Dzieje się tak być może dlatego, że są to przede wszystkim regiony rolnicze, gdzie nie ma dużych skupisk, że ta stopa bezrobocia jest wyższa niż na przykład w większych miastach

- powiedziała Flaszyńska.

Resort przekazał, że według wstępnych danych w końcu lutego 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 846,5 tys. bezrobotnych. W odniesieniu do lutego ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 18,3 tys. (tj. 2,1 proc.). W lutym 2024 r. (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 0,5 tys. (0,5 proc.) więcej niż w lutym 2023 r.

Wskazano, że zarejestrowanych bezrobotnych obywateli Ukrainy w końcu lutego 2024 r. było 13,7 tys. i stanowili oni 1,6 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca lutego 2022 r. ich liczba wzrosła blisko dziewięciokrotnie, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,6 tys.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2024 r. utrzymała się na tym samym poziomie co w styczniu br. (5,4 proc.) i kształtowała się w przedziale od 3,3 proc. w województwie wielkopolskim do 9,0 proc. w województwie podkarpackim