Przedstawiciele organizacji pozarządowych opowiedzieli o pomocy udzielanej w Małopolsce bezdomnym, starszym, chorym i uchodźcom – oraz o obecności naszych lekarzy w Afryce.

Debatę z udziałem m.in. prof. Bartłomieja Guzika, Pełnomocnika Prorektora UJ do spraw pomocy humanitarnej, poprowadziła Marzena Florkowska.