Jak poinformował w piątek samorządowy przewoźnik, zaawansowanie prac rzeczowo-finansowe przekroczyło 50 proc., czyli inwestycja osiągnęła półmetek.

Swój docelowy kształt osiągnęły już bryła hali oraz budynek socjalno-biurowy, gdzie trwają prace wykończeniowe. W hali montowane są sukcesyjne elementy wyposażenia technicznego. Zamontowano także 85 proc. torów (w tym zbudowano 13 rozjazdów zwyczajnych oraz jeden krzyżowy podwójny). Wkrótce zostanie wykonany montaż urządzeń sterowania ruchem olejowym oraz wywieszanie sieci trakcyjnych.

Według władz regionu budowa zaplecza serwisowego w Krakowie jest kluczowa z uwagi na zapewnienie kompleksowej obsługi utrzymaniowo–serwisowej dla taboru kolejowego obsługującego połączenia na terenie Małopolski, jak również taboru kolejowego wjeżdżającego z innych województw.

Spółka Koleje Małopolskie podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę zaplecza serwisowego w Krakowie w lipcu 2020 r. Została ona zawarta z wybranym w przetargu konsorcjum firm Budimex i KZN Rail, które przedstawiło najtańszą ofertę opiewającą na blisko 92,4 mln zł brutto.

Konsorcjum w systemie "zaprojektuj i zbuduj" stawia dwukondygnacyjną halę napraw z częścią biurowo-socjalną i warsztatowo-magazynową. Obiekt powstaje w okolicy ul. Składowej w pobliżu Dworca Kraków Główny, na terenach wydzierżawionych od PKP. Hala o wymiarach ok. 140 na 35 m wyposażona będzie w niezbędne urządzenia do kompleksowej obsługi utrzymaniowo-serwisowej pociągów regionalnych. Na miejscu będą wykonywane m.in. naprawy bieżące i te związane z awariami taboru, a także okresowym ich przeglądem. Powstaje też myjnia.

Zaplecze techniczne będzie obsługiwać pociągi kupione przez samorząd województwa, które wykorzystywane są do realizacji połączeń regionalnych zarówno przez Koleje Małopolskie, jak i Polregio.

Inwestycja o całkowitej wartości blisko 92,4 mln zł brutto uzyskała prawie 70 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu województwa małopolskiego oraz środków własnych spółki Koleje Małopolskie.