"Sprawna organizacja oraz nieoceniona pomoc wolontariuszy pozwoliła nadać od 16 marca 39 156 numerów PESEL, co stanowi 3 wynik na tle innych miast wojewódzkich" – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Krakowa.

Nr PESEL ze statusem UKR legalizuje pobyt uchodźców w Polsce i pozwala ubiegać się o dodatkowe wsparcie, w tym o świadczenia socjalne jak 500+ czy zasiłki rodzinne.

Według oficjalnych danych z czerwca z blisko 180 tys. uchodźców przybyłych do Krakowa po 24 lutym, w mieście zostało ok. 50 tys. Przed wojną – według oficjalnych danych – w Krakowie było ok. 60 tys. Ukraińców, nieoficjalne – ok. 100 tys.