|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

"Małopolska bez smogu": podsumowanie dwóch tygodni badań w Liszkach, Niepołomicach i Zielonkach

W dniach od 31.10 – 10.11.2016 w ramach akcji Małopolska bez Smogu została przeprowadzona pierwsza seria pomiarów jakości powietrza w gminach sąsiadujących z Krakowem. Pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego zostały ustawione w miejscowościach: Liszki, Zielonki, oraz Niepołomice – Podłęże. Przez kilka pierwszych dni dodatnia temperatura, silne wiatry, oraz opady deszczu powodowały, iż poziom zanieczyszczeń powietrza utrzymywał się w granicach normy (50 ug/m3). Niestety pod koniec drugiego tygodnia średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 poszybowały mocno w górę osiągając w dniu 09.11.2016 maksymalne wartości: w Liszkach 201 ug/m3, Niepołomicach Podłężu 172 ug/m3 oraz Zielonkach 157 ug/m3. Dla porównania w tym samym dniu stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na Alei Krasińskiego wskazała średnią niższą niż w badanych miejscowościach (106 ug/m3).

fot: Damian Radziak

Na 11 pełnych dni pomiaru w gminie Liszki dopuszczalny poziom (50 ug/m3) został przekroczony 9 razy co stanowi najgorszy wynik wśród trzech miejscowości. W Zielonkach 8 na 11 dni pomiarów to przekroczenia średnio dobowej normy. W Niepołomicach Podłężu problem z przekroczeniem dopuszczalnych wartości wystąpił przez 6 dni. Warto podkreślić, iż w okresie pomiarów przekroczenia na Alejach Krasińskiego odnotowano przez 5 dni.

 

Niepokojące są również bardzo wysokie odczyty średniogodzinnych stężeń w trzech gminach, szczególnie w godzinach wczesnoporannych oraz wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece. W dniu 04.11.2016 pomiędzy godziną 18:00 -19:00 pyłomierz ustawiony w Liszkach wskazał aż 454 ug/m3. Tego samego dnia w godzinach 19:00 – 20:00 dane przesłane przez pyłomierz zlokalizowany w Zielonkach wskazały 346 ug/m3. Najwyższe stężenie w Niepołomicach zostało odnotowane 07.11.2016 w godzinach popołudniowych - 408 ug/m3 to kolejny niechlubny rekord.

Należy pamiętać, iż pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego zostały ustawione w miejscach o dużym zagęszczeniu ludności. W Liszkach i Zielonkach pyłomierze stały na balkonach w centrum gmin. Natomiast w Niepołomicach- Podłężu na tarasie przedszkola. Niestety tak częste przekroczenia średnio dobowej normy, jak również bardzo wysokie ‘skoki’ stężeń pyłu PM10 (szczególnie wieczorami) mogą powodować realne zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Aby skutecznie poprawić jakość powietrza w naszym regionie niezbędne jest podjęcie systemowych działań, takich jak np. uchwała antysmogowa dla Małopolski. Wprowadzenie norm emisyjnych dla kotłów jak również określenie standardów jakości dla paliw stałych może w zaczym stopniu ograniczyć problem niskiej emisji i spowodować iż Małopolanie będą oddychać czystym powietrzem.

 


Raporty z każdego dnia:

 

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 9.11.2016

W dniu wczorajszym stężenie pyłu (PM10) aż trzykrotnie przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) w gminie Zielonki oraz Niepołomice i aż czterokrotnie w gminie Liszki! W Liszkach średnio dobowe stężenie wynosiło 201 µg/m3, w Niepołomicach Podłęże 172 µg/m3, pyłomierz zlokalizowany w Zielonkach wskazał 157 µg/m3. Jakość powietrza w Małopolsce w dniu wczorajszym była zła, a szczególnie niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców są wysokie średnio godzinne stężenia we wszystkich trzech badanych miejscowościach. W godzinach wieczornych pyłomierz w Liszkach wskazał 354 µg/m3 (w godzinach 16:00 - 17:00), w Zielonkach 280 µg/m3 (godzina 19:00 - 20:00), natomiast w Niepołomicach Podłężu po raz kolejny wskazania pyłomierza osiągnęły poziom 400 µg/m3 (godzina 17:00 - 18:00). Niska temperatura, brak wiatru, oraz opadów powodują, że dzisiejszy poranek znów rozpoczął się od przekroczeń dopuszczalnej wartości 50 µg/m3.

Jacek Peszko, Polski Alarm Smogowy

 

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 8.11.2016

Brak wiatru i niska temperatura spowodowały, iż w dniu wczorajszym jakość powietrza w Małopolsce była zła. W trzech badanych miejscowościach kolejny dzień zanieczyszczenia utrzymywały się na wysokich poziomach i przekroczyły średnio dobową normę 50 µg/m3. Średnie dobowe stężenie PM10 w Liszkach sięgnęło 111 µg/m3, Niepołomicach 101 µg/m3, a w Zielonkach 85 µg/m3. Najwyższa średnia godzinna była odnotowana między godziną 17 a 18 w Liszkach i wyniosła 283 µg/m3. Najwyższe stężenie w Niepołomicach - Podłężu osiągnęło (pyłomierz zlokalizowany w przedszkolu) poziom 259 µg/m3 (między 17 a 18). Przypominamy, że tak wysokie stężenie może świadczyć o tym iż w pobliżu znajduje się silne źródło emisji. W Zielonkach maksymalne średnio godzinne stężenie wyniosło 179 µg/m3 również między godziną 17 a 18.

Jacek Peszko, Polski Alarm Smogowy

 

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 7.11.2016

W dniu wczorajszym stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) we wszystkich trzech badanych gminach. W Liszkach średnio dobowe stężenie wynosiło 79 µg/m3, w Niepołomicach Podłęże 75 µg/m3, pyłomierz zlokalizowany w Zielonkach wskazał 67 µg/m3. Pomimo umiarkowanej jakości powietrza w dniu wczorajszym, na szczególną uwagę zasługują niepokojąco wysokie średnio godzinne stężenia we wszystkich trzech badanych miejscowościach. W godzinach wieczornych pyłomierz w Liszkach wskazał 175 µg/m3 (godzina 17:00), w Zielonkach 179 µg/m3 (godzina 18:00), natomiast w Niepołomicach Podłężu aż 408 µg/m3 (godzina 18:00).

Jacek Peszko, Polski Alarm Smogowy

 

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 6.11.2016

W dniu wczorajszym w dwóch badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) przekroczyło dopuszczalną granicę (tj. 50 µg/m3) i wynosiło w Liszkach 78 µg/m3 i w Zielonkach 61 µg/m3. Jedynie w  Niepołomicach-Podłężu wartości stężeń mieściły się w średnio-dobowej normie i wyniosły 46. Niedzielne opady deszczu w Małopolsce wpłynęły na chwilową poprawę jakości powietrza, a średnio-godzinne maksymalne stężenia pyłu PM10 w badanych miejscowościach wyniosły: w Liszkach 133 µg/m3 o godzinie 14:00, w Niepołomicach - Podłężu 83 µg/m3  również o godzinie 14:00, oraz w Zielonkach 79 µg/m3 o godzinie 6 rano.

Jacek Peszko, Polski Alarm Smogowy

 

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 5.11.2016

Sobota (5.11) to kolejny dzień w którym stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną średniodobową wartość (tj. 50 µg/m3) w dwóch z trzech badanych gmin. Najwyższe zanieczyszczenie odnotowano w gminie Liszki 146 µg/m3, podczas gdy w gminie Zielonki wyniosło ono 81 µg/m3. Jedynie w Niepołomicach (Podłęże) gdzie stężenie wyniosło 43 µg/m3 wartość dopuszczalna nie została przekroczona. Najwyższe średniogodzinne stężenie odnotowano w gminie Liszki. O godzinie 17:00 poziom stężeń pyłu PM10 wyniósł aż 437 µg/m3. Wysokie stężenia 300 µg/m3 o godzinie 17:00 odnotowano również w Zielonkach. Pyłomierz zlokalizowany Niepołomicach (Podłęże) najwyższą średnio-godzinną wartość 150 µg/m3 wskazał o godzinie 18:00.

Jacek Peszko

 

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 4.11.2016

Brak wiatru oraz spadek temperatury dnia 4.11. (piątek) spowodowały znaczne pogorszenie jakości powietrza w trzech badanych miejscowościach. Zanieczyszczenie pyłem (PM10) znacząco przekroczyło poziom 50 µg/m3 czyli dopuszczalną granicę. Średniodobowe stężenie Niepołomicach (Podłęże) wynosiło 75 µg/m3, znaczne wyższe stężenia wskazał pyłomierz ulokowany w gminie Zielonki 128 µg/m3. Średniodobowy poziom stężeń w gminie Liszki ponad trzykrotnie przekroczył dopuszczalną wartość i wyniósł 157 µg/m3. Najwyższe średnio-godzinne zanieczyszczenie pyłem (454 µg/m3 o godzinie 19:00) odnotowano w Liszkach. Bardzo wysokie odczyty wskazywały też pyłomierze w Zielonkach i Niepołomicach (Podłęże), kolejno 346 µg/m3 o godzinie 20:00, oraz 257 µg/m3 o godzinie 18:00.

Jacek Peszko

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 3.11.2016

W czwartek (tj. 3.11.) w trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) mieściło się w dopuszczalnych granicach, czyli poniżej poziomu 50 µg/m3. Najniższe średniodobowe stężenie odnotowano w gminie Zielonki 34 µg/m3, nieco wyższe w Podłężu (gmina Niepołomice) 37 µg/m3. Średniodobowy poziom stężeń w gminie Liszki oscylował minimalnie poniżej normy i wyniósł 49 µg/m3. Najniższe zanieczyszczenie pyłem (8 µg/m3) odnotowano we wszystkich trzech gminach w późnych godzinach nocnych (około 2:00). Spadek temperatury oraz brak wiatru spowodował jednak znaczący wzrost poziomu stężeń pyłu PM10 począwszy od godziny 16:00 w każdej z badanych gmin.

Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy

 

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 2.11.2016

W dniu wczorajszym w trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) mieściło się w dopuszczalnych granicach (tj. 50 µg/m3) i wynosiło w Liszkach 45 µg/m3, w Zielonkach 35 µg/m3 i Niepołomicach-Podłężu 38 µg/m3 . Najniższe zanieczyszczenie  pyłem odnotowano w Niepołomicach-Podłężu w godzinach porannych (9 µg/m3). Tam też zanotowano najwyższe zanieczyszczenie średnio-godzinne spośród trzech badanych miejscowości. Stężenie pyłu między godziną 16 a 18 wynosiło tam 130 µg/m3.
 

Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy

 

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 1.11.2016

W dniu wczorajszym stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) w Liszkach (gdzie wynosiło 66 µg/m3) oraz Zielonkach (57 µg/m3). Późnowieczorny przejazd przez Kryspinów i Liszki nie pozostawiał żadnych złudzeń, obie miejscowości zatopione były w kłębach gryzącego dymu z domowych pieców i kotłowni. Tak intensywnego zadymienia nie było w Krakowie. Najniższe zanieczyszczenie w Liszkach i Zielonkach odnotowano w godzinach przedpołudniowych (odpowiednio 32 i 22 µg/m3). Największe zanieczyszczenie w Liszkach zanotowano między godziną 18 a 19, wtedy poziom PM10 wynosił 110 µg/m3. W Zielonkach między 22 a 23 poziom PM10 wynosił 92 µg/m3.

Średniodobowe stężenie pyłu (PM10) w Niepołomicach-Podłężu było poniżej dopuszczalnej wartości (50 µg/m3) i wynosiło 44 µg/m3. Jednak również w tej miejscowości w godzinach między 18 a 19 odnotowano podwyższony poziom PM10 wynoszący 110 µg/m3.  

Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy

 

Stan jakości powietrza w Liszkach, Niepołomicach, Zielonkach w dniu 31.10.2016

Wiatr i sprzyjające warunki pogodowe spowodowały, iż w trakcie weekendu jakość powietrza w Małopolsce była dobra. W trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenia utrzymywały się na niskich poziomach. Wczoraj po południu i wieczorem sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Najwyższa średnia godzinna była odnotowana między godziną 17 a 18 w Niepołomicach-Podłężu (pyłomierz zlokalizowany w przedszkolu) i wyniosła 225 µg/m3. Tak wysokie stężenie może świadczyć o tym iż w pobliżu znajduje się silne źródło emisji. Najwyższe stężenie w Liszkach osiągnęło poziom 140 µg/m3 (między 17 a 18), a w Zielonkach 104 µg/m3 między godziną 22 a 23. Średnie dobowe stężenie PM10 w Liszkach sięgnęło 61 µg/m3, Niepołomicach 58 µg/m3, a w Zielonkach poniżej 50 µg/m3 (przy normie średniodobowej 50 µg/m3). 

Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy

 

 

Jacek Peszko, Polski Alarm Smogowy

73%
27%