|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

"Małopolska bez smogu": podsumowanie dwóch tygodni badań w Igołomii, Skale i Słomnikach

W dniach od 28.11 –9.12.2016 pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego zostały ustawione w kolejnych trzech miejscowościach: Igołomii-Wawrzeńczycach, Skale i Słomnikach. Smogowym rekordzistą okazała się Skała. Pozostałe gminy wypadły niewiele lepiej.

Fot. Jan Pietruszka

Wykresy stężenia dobowego pyłu PM1- [ug/m3]: dla Skały, Słomnik i Igołomii przygotowane przez Polski Alarm Smogowy:

Dzienne raporty:

Stan jakości powietrza Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 8.12.2016

We czwartek (8.12) podczas ostatniego pełnego dnia pomiarów powietrze przekroczyło dopuszczalną wartość 50 µg/m3 w trzech badanych gminach. Średniodobowe stężenie pyłu PM10 prawie dwukrotnie przekroczyło normę w Słomnikach i wyniosło 94 µg/m3. Równie wysokie stężenia odnotowano w Skale (83 µg/m3) oraz Igołomi Wawrzeńczycach 78 µg/m3. Maksymalne stężenie tego dnia osiągnęło poziom 194 µg/m3 w Igołomi Wawrzeńczycach (00:00). Najwyższe stężenia w Skale odnotowano o godzinie  14:00, które wyniosło 164 µg/m3. W Słomnikach najwyższe średnio godzinne stężenie wyniosło 145 µg/m3 o godzinie 16:00.

Ostatni dzień pomiarów 9.12 to maksymalne stężenia które osiągnęły następujące wartości. W Słomnikach 106 (9:00), w Skale (9:00), w Igołomii Wawrzeńczycach 47 (7:00).

Stan jakości powietrza Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 7.12.2016
 
W dniu wczorajszym (7.12)  awaria prądu w gminie Słomniki spowodowała przerwę w pomiarach jakości powietrza w godzinach 8:00 – 15:00.  Po usunięciu awarii kontynuowano pomiary. W dwóch pozostałych gminach kolejny dzień zanieczyszczenia utrzymywały się na wysokich poziomach i przekroczyły średnio dobową normę 50 µg/m3. Średnie dobowe stężenie PM10 w Igołomi Wawrzeńczycach  wyniosło 136 µg/m3, a w Skale 127 µg/m3. Najwyższe średnio godzinne stężenie odnotowano między godziną 17 a 18 w Słomnikach i wyniosło aż 669 µg/m3. Tak wysokie stężenie może świadczyć o tym iż w pobliżu znajduje się silne źródło emisji. Maksymalne stężenie w Igołomi Wawrzeńczycach osiągnęło poziom 316 µg/m3 (między 20:00 a 21:00). W Skale maksymalne średnio godzinne stężenie wyniosło 220 µg/m3 również między godziną 16:00 a 17:00.

Stan jakości powietrza Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 6.12.2016

Wtorek (6.12) to kolejny dzień, w którym dopuszczalny poziom 50 µg/m3 został przekroczony w trzech badanych gminach. Prawie trzykrotne przekroczenie średniodobowej normy odnotował pyłomierz zlokalizowany w centrum Skały  (147 µg/m3). Kolejne przekroczenie wskazał pyłomierz w Słomnikach, gdzie średniodobowe stężenie PM 10 osiągnęło wartość 79 µg/m3. W Igołomi Wawrzeńczycach  już trzeci dzień z rzędu jakość powietrza przekroczyła normę. Wczorajsze wskazania pyłomierza to 79 µg/m3. Po raz kolejny zauważalna jest tendencja znacznych skoków stężeń w godzinach wieczornych. Najwyższe średnio-godzinne stężenie odnotował pyłomierz w Skale, który pomiędzy godziną 19:00 – 20:00 wskazał wartość aż 327 µg/m3. Kolejne wysokie wartość, z maksymalnym stężeniem 117 µg/m3 o godzinie 00:00, wskazał pyłomierz w Igołomii – Wawrzeńczycach. W Słomnikach stężenia osiągnęły szczytową wartość (110 µg/m3) w godzinach porannych (10:00).

Stan jakości powietrza Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 5.12.2016

Poniedziałek (5.12) to kolejny dzień z bardzo wysokimi przekroczeniami średniodobowej normy wynoszącej 50 µg/m3. Brak przewietrzania, niska temperatura oraz wystąpienie zjawiska inwersji spowodowały przekroczenie poziomu informowania (200 µg/m3) w trzech badanych gminach. Poziom stężeń pyłem PM 10 w Słomnikach wyniósł 270 µg/m3. W Skale średniodobowa wartość stężeń wyniosła 274 µg/m3. Najwyższą średnią dobową odnotowano w Igołomi Wawrzeńczycach 279 µg/m3. Po raz kolejny pyłomierze zlokalizowane w trzech gminach odnotowały bardzo wysokie średnio godzinne stężenia. Najwyższe 643 µg/m3 wystąpiło w gminie Słomniki o godzinie 16:00. Bardzo wysokie stężenia przekraczające poziom 400 µg/m3 odnotowano również w Skale i Igołomi Wawrzeńczycach kolejno 451 µg/m3 (02:00) oraz 432 µg/m3 (01:00).

Podczas stężeń przekraczających ponad pięciokrotnie poziom dopuszczalny(50  µg/m3) osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.
 

Stan jakości powietrza Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 4.12.2016

Niedziela (4.12) to dzień najwyższych przekroczeń średniodobowej normy 50 µg/m3. Dramatyczne odczyty tego dnia wskazał pyłomierz zlokalizowany na budynku Urzędu Gminy w Skale. Wynik 407 µg/m3 to ponad sześciokrotne przekroczenie normy oraz przekroczenie poziomu alarmowego (300 µg/m3) o ponad 100 µg/m3! Bardzo wysokie średniodobowe stężenia odnotowano również w gminie Słomniki.  Pyłomierz umiejscowiony w centrum wskazał wartość 204 µg/m3. To ponad czterokrotne przekroczenie dopuszczalnej wartości. W gminie Igołomia Wawrzeńczyce odnotowano ponad dwukrotne przekroczenie poziomu 50 µg/m3. Średniodobowe stężenie osiągnęło wartość 133 µg/m3. Zatrważające są również wartości maksymalnych średnio godzinnych stężeń. W Skale w godzinach wieczornych zanieczyszczenie pyłem PM10 utrzymywało się powyżej 900 µg/m3 przez ponad 4 godziny (19:00 – 22:00)! W Słomnikach rekordowo wysoki odczyt odnotowano o godzinie 17:00 kiedy to pyłomierz wskazał wartość 764 µg/m3. Bardzo wysokie średnio godzinne stężenia wystąpiły w Igołomi Wawrzeńczycach. O godzinie 22:00 pyłomierz zlokalizowany na budynku gminy wskazał 419 µg/m3.

Zgodnie z informacjami prezentowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stężenia powyżej 200 µg/m3 to bardzo zła jakość powietrza. Jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostali powinni ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym (GIOŚ).

Stan jakości powietrza Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 3.12.2016

W sobotę (3.12) jakość powietrza w Słomnikach i Igołomi Wawrzeńczycach spełniała średniodobową normę 50 µg/m3 a poziom stężeń wynosił kolejno 44 µg/m3 oraz 37 µg/m3. W Skale po raz kolejny odnotowano ponad dwukrotne przekroczenie dobowej normy. Wartość stężeń wyniosła 107 µg/m3. Niebezpiecznie wysokie średnio godzinne stężenia pyłem PM10 (335 µg/m3) odnotowano w Skale o godzinie 16:00. Wysoką wartość 110 µg/m3 o godzinie 23:00 wskazał pyłomierz zlokalizowany w Słomnikach. W Igołomi – Wawrzeńczycach najwyższą wartość 83 µg/m3 odnotowano o godzinie 22:00.

Stan jakości powietrza Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 1.12.2016

W czwartek (tj. 1.12) w dwóch badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) przekroczyło dopuszczalną granicę 50 µg/m3. Najwyższe średniodobowe stężenie odnotowano w gminie Skała 96 µg/m3, stężenia w Słomnikach nieznacznie przekroczyły normę i wyniosły 56 µg/m3. Średniodobowy poziom stężeń w gminie Igołomia Wawrzeńczyce oscylował znacznie poniżej normy i wyniósł 31 µg/m3. Najwyższe zanieczyszczenie pyłem (179 µg/m3) odnotowano w gminie Skała w godzinach porannych (10:00). Kolejne wysokie średnio godzinne stężenia wystąpiło w gminie Słomniki o godzinie 17:00 pyłomierz wskazywał 90 µg/m3. W Igołomi - Wawrzeńczycach przez cały dzień powietrze było dobrej jakości a najwyższe stężenie wyniosło 45 µg/m3 o godzinie 17:00.

Stan jakości powietrza Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 2.12.2016

Piątek (2.12) to kolejny dzień w którym stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną średniodobową wartość (tj. 50 µg/m3) w gminie Skała, które wyniosło 75 µg/m3. W kolejnych dwóch gminach powietrze było dobrej jakości, a średniogodzinne stężenie utrzymywały się na poziomie 28 µg/m3 w Słomnikach  oraz 22 µg/m3 w Igołomi Wawrzeńczycach. Najwyższe średniogodzinne stężenie odnotowano w gminie Skała. O godzinie 18:00, mimo wiatru i opadów deszczu, poziom stężeń pyłu PM10 wyniósł aż 192 µg/m3. Wysokie stężenia 84 µg/m3 o godzinie 21:00 odnotowano również w Słomnikach. Pyłomierz zlokalizowany Igołomi - Wawrzeńczycach najwyższą średniogodzinną wartość 52 µg/m3 wskazał o godzinie 22:00.

Stan jakości powietrza Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 30.11.2016

W środę (30.11) zarówno w gminie Słomniki, jak i Skała jakość powietrza nie spełniała średniodobowej normy 50 µg/m3. Wartość stężeń pyłu PM 10 dla Słomnik wyniosła 69 µg/m3 natomiast w Skale poziom stężeń prawie dwukrotnie przekroczył dobową normę i wyniósł 97 µg/m3. W Igołomi – Wawrzeńczycach średniodobowa wartość stężeń osiągnęła poziom dopuszczalny 50 µg/m3 ale go nie przekroczyła.

Najwyższa średnio godzinna wartość 157 µg/m3 została odnotowana w Skale o godzinie 14:00. Równie wysoki wynik 122 µg/m3 wskazał pyłomierz zlokalizowany w Słomnikach o godzinie 19:00. W Igołomi – Wawrzeńczycach  maksymalną wartość odnotowano o 8 rano, 83 µg/m3.

 

Stan jakości powietrza Igołomia-Wawrzeńczyce, Słomniki i Skała w dniu 29.11.2016

Pierwszego dnia pomiarów (29.11) zanieczyszczenie pyłem PM10 mieściło się w dopuszczalnych granicach (tj. 50 µg/m3) w Igołomi – Wawrzeńczycach i w Słomnikach i wyniosło kolejno 18 µg/m3 oraz 20 µg/m3. Najwyższe średniogodzinne stężenia w trzech badanych gminach odnotowano w godzinach wieczornych. Pyłomierz  zlokalizowany w Igołomi-Wawrzeńczycach o godzinie 21:00 wskazał maksymalną wartość (mieszczącą się poniżej normy) 36 µg/m3. W Słomnikach o godzinie 19:00 maksymalne stężenie wyniosło 60 µg/m3. Najwyższe średnio – godzinne stężenie odnotowano w Skale o godzinie 18:00. Wynik 148 µg/m3 to znaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu.

Zobacz także: badania podsumowujące badania jakości powietrza w Zielonkach, Niepołomicach i Liszkach (PODSUMOWANIE TUTAJ), w Zabierzowie, Mogilanach i Wieliczce (PODSUMOWANIE TUTAJ).

 

 

(RK, PAS/ew)

0%
0%