Radio Kraków
  • A
  • A
  • A

Spotkania dla mieszkańców gmin: Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzów, dotyczące rozbudowy DK79

W czwartek 15 kwietnia 2021 r. rozpoczynają się spotkania informacyjne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 79, na 15,4 km odcinku od Rudawy do Młoszowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 spotkania z projektantami odbędą się w formie indywidualnej i trzeba się umawiać na konkretną godzinę. Jako pierwsi z projektantami będą rozmawiać mieszkańcy gminy Trzebinia.

Celem rozbudowy jest podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana jest rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K w miejscowości Rudawa, skrzyżowania w ciągu DK79 z ul. 3 - go Maja i Św. Floriana w miejscowości Krzeszowice, budowa chodników oraz poprawa: parametrów technicznych drogi, zjazdów oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni.

21 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na kompleksową dokumentację projektową rozbudowy drogi krajowej nr 79, na odcinku Rudawa – Młoszowa z firmą IVIA. Koszt prac wyniesie 6 334 500,00 zł. W ramach opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej powstaną opracowania: geodezyjno-kartograficzne, geologiczne, środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji. Zakres prac obejmuje także wykonanie wielobranżowej koncepcji programowej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi, przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji. Przygotowany będzie projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa. Na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych zadaniem wykonawcy jest udzielanie wyjaśnień wykonawcom zainteresowanym tym przetargiem, a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

Według planów w latach 2021 -2023 zostanie przegotowana dokumentacja. Prace budowlane są przewidziane na lata 2024 – 2025.

 

GDDKiA/bp

Mieszkańcy gminy Trzebinia spotkają się z projektantami w Wiejskim Domu Kultury w Młoszowej, 15.04.2021, w godzinach 9:00 – 17:00.

Dla mieszkańców gminy Krzeszowice przewidziano termin spotkania 19.04.2021, godz. 9:00 – 17:00, w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4. Umówić z projektantami można się w dniach 14.04. i 16.04.2021 r. telefonicznie.

Kontakt telefoniczny z wykonawcą projektu, firmą IVIA: +48 668 329 517.

Pod ten sam numer i w tych samych dniach mogą dzwonić mieszkańcy gminy Zabierzów, by zarezerwować sobie godzinę spotkania, które odbędzie się 20.04.2021 r., w budynku komunalnym w Rudawie, Rynek 2.

 

Materiały informacyjno-konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej: https://dk79rudawa-mloszowa.pl/. Można tam pobrać mapki z proponowanymi rozwiązaniami przebudowy kolejnych odcinków drogi i skrzyżowań. Zaznaczone są także granice nieruchomości.

Na stronie internetowej jest także ankieta do pobrania, którą można wypełnić, a wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące zaproponowanych rozwiązań projektowych złożyć bezpośrednio w dniu indywidualnych konsultacji w miejscu spotkania lub do dnia 30.04.2021r. w formie elektronicznej, na adres mailowy: dk79rudawa-mloszowa@ivia.pl   albo pocztą, na adres projektanta: IVIAS.A., Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice z dopiskiem: „Konsultacje społeczne DK79”.

 

Rozbudowa DK79 pomiędzy Rudawą i Młoszową obejmie odcinek o długości 15,4 km, który pełni rolę połączenia komunikacyjnego pomiędzy Krakowem a Górnym Śląskiem i przebiega przez 3 gminy: Zabierzów, Krzeszowice oraz Trzebinię. Natężenie ruchu według GPR z 2015 roku wynosiło na tym odcinku średnio od 10 393 poj./dobę do 14 647 poj./dobę.

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres opinie@radiokrakow.pl

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię