Radio Kraków
  • A
  • A
  • A

Czym oddychają mieszkańcy Tyńca, gminy Wielka Wieś i Michałowice? Podsumowanie trzeciego etapu akcji „Małopolska bez smogu”

Od 30 listopada, w ramach ostatniego etapu akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim, przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w Tyńcu i dwóch podkrakowskich gminach: w Michałowicach i gminie Wielka Wieś (Szyce).

Na 12 pełnych dni pomiaru w Tyńcu, podczas sześciu dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu PM 10 (50 ug/m3). W Michałowicach odnotowano cztery dni z przekroczoną dopuszczalną normą stężenia. Dla miejscowości Szyce (gmina Wielka Wieś) przekroczenie wystąpiło 2 razy. W Krakowie średnie stężenie (z 8 stacji WIOŚ) przekraczało normę przez 6 dni. Przypomnijmy: według polskiego prawa normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 mogą być przekroczone w ciągu całego roku przez 35 dni.

Niepokojące są bardzo wysokie odczyty średnich godzinowych stężeń w trzech badanych miejscowościach, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piecei kotły. Często wartości te były dużo wyższe niż stężenia występujące na stacjach pomiarowych w Krakowie. I tak 12 grudnia pomiędzy godziną 23.00 a północą analizator pyłu ustawiony w Tyńcu wskazał aż 165 ug/m3 (w tym czasie średnia dla Krakowa wynosiła 113 ug/m3). Tego samego dnia w godzinach 19.00 – 20.00 dane przesłane przez pyłomierz zlokalizowany w Michałowicach wskazały 120 ug/m3 (średnia dla Krakowa to 104 ug/m3). Najwyższe stężenie w Szycach zostało odnotowane 4 grudnia pomiędzy godziną 20.00
a 21.00 - 112 ug/m3 (średnia dla Krakowa to 79 ug/m3).


Tyniec, Michałowice, Szyce (gmina Wielka Wieś) - podsumowanie szczegółowe  pomiarów jakości powietrza prowadzonych od 30 listopada do 13 grudnia w ramach akcji „Małopolska bez smogu”

W czasie pierwszych dwóch dni pomiarowych godziny wieczorne przyniosły spadek prędkości wiatru oraz obniżenie temperatury powietrza. Spowodowało to kumulowanie się zanieczyszczenia pochodzącego ze spalania węgla i drewna w obrębie miejscowości. Dane pomiarowe zostały przedstawione na poniższych wykresach. 30 listopada stężenia wieczorne w Michałowicach, Tyńcu i Szycach narastały szybciej oraz wcześniej niż w Krakowie. 1 grudnia oczyszczenie powietrza po nocnej inwersji temperatur nastąpiło wcześniej w „obwarzanku” niż w Krakowie.

Kolejny epizod związany z obniżeniem się prędkości wiatru na terenie Małopolski, połączony z niskimi temperaturami, które wymusiły zwiększoną emisję związaną ze spalaniem paliw stałych, odnotowano w badanych gminach w dniach 3-7 grudnia. Ponownie w godzinach wieczornych, szczególnie w Tyńcu, zaobserwowano dużo wyższe stężenia pyłów niż w samym Krakowie. Dane z powyższego okresu zostały przedstawione na poniższych wykresach.W dniach 7 do 11 grudnia, na skutek zmiany warunków meteorologicznych, nastąpiła poprawa jakości powietrza w całym regionie. Dane za ten okres przedstawione zostały na poniższym wykresie.


11 i 12 grudnia doszło do ochłodzenia. Najniższe temperatury odnotowano wieczorem i w nocny, równocześnie wystąpiły najniższe prędkości wiatru. Połączenie większej emisji
i warunków inwersyjnych w godzinach nocnych powodowało kumulowanie się zanieczyszczenia na badanym obszarze. Dane dla tego okresu przedstawia poniższy wykres.


Wartości średnie dobowe dla badanych miejscowości w całym okresie pomiarowym od 30.11 do 13.12 przedstawia poniższy wykres

* Dane i podsumowanie wyników opracowane przez Polski Alarm Smogowy.


W poniedziałek 16 grudnia o godz. 13.00 zapraszamy do Studia im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków (al. Juliusza Słowackiego 22) na otwartą debatę, podczas której zaprezentujemy wyniki i wnioski płynące z pomiarów jakości powietrza realizowanych przez 6 tygodni w ramach akcji „Małopolska bez smogu” w Tyńcu i 8 gminach krakowskiego obwarzanka: Liszkach, Świątnikach Górnych, Niepołomicach, Zielonkach, Wieliczce, Zabierzowie, Wielkiej Wsi i Michałowicach. W debacie udział wezmą m.in. przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego, władz Krakowa oraz gmin, w których realizowana była akcja. Debata będzie transmitowana na antenie Radia Kraków oraz na stronie www.radiokrakow.pl (transmisja wideo). Zapraszamy!

 

Tematy:
Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres opinie@radiokrakow.pl

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię