Olimpiada Wiedzy Technicznej odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. i jest objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Zawody rozgrywane są w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej oraz elektryczno – elektronicznej i obejmują zagadnienia związane zarówno z przedmiotami podstawowymi, takimi jak matematyka, fizyka, chemia, jak również przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki i energetyki, elektroniki, automatyki oraz informatyki.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego oraz centralnego, a jej organizacją zajmuje się Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej w Warszawie w skład którego wchodzi 19 Komitetów Okręgowych OWT z siedzibami w miastach wojewódzkich.

Organizatorem XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej Etapu Okręgowego dla regionu małopolskiego jest:

Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna,

współorganizatorem

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

przy współpracy z 

Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

Stowarzyszeniem Elektryków Polskich O/Kraków,

oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa O/Kraków.

 

Eliminacje etapu okręgowego rozpoczną się 4 stycznia 2023 roku o godzinie 9.30 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie.

W tym roku  do etapu okręgowego z naszego regionu zakwalifikowało się 34 uczestników z sześciu szkół: 

Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie,

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu,

Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie,

Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu,

Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach

oraz Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie.

 

Zawody zostały objęte Honorowym Patronatem Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Patronami Wydarzenia są:

mgr inż. Mirosław Boryczko Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

mgr inż. Maciej Burnus Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich O/Kraków,

oraz dr inż. Maciej Gruszczyński Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa O/Kraków.

 

Patronat Medialny nad Olimpiadą objęło  „Radio Kraków” S.A. oraz „TVP3 Kraków ” S.A.

Wszystkim naszym zawodnikom serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach oraz uzyskania tytułu Laureata lub Finalisty XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej.