Wystawa poświęcona jest twórczości Jerzego Lewczyńskiego (1924-2014), uznawanemu za jedną z najwybitniejszych postaci w fotografii polskiej XX wieku. Na wyjątkowość jego postawy złożyły się różnorodne aktywności, był nie tylko cenionym twórcą i uczestnikiem licznych wystaw, ale także badaczem, kolekcjonerem i popularyzatorem fotografii. Dlatego, przywołując istotne wątki jego konsekwentnej, nieoczywistej twórczości, sygnalizujemy jednocześnie niektóre z kontekstów jej powstawania, poprzez odwołanie do egzystencjalnych doświadczeń artysty oraz kontynuację refleksji nad ciągłością znaczeń fotografii. Zaprezentowane obiekty, wśród których są zarówno prace Lewczyńskiego, jak i obiekty z jego wyjątkowego archiwum, pochodzą z kolekcji MuFo w Krakowie.

Wystawa przywołuje istotne dla twórczości artysty rozdziały, w tym „subiektywny” czy „archeologiczny”, jego udział w znaczących dla historii fotografii polskiej wystawach i konferencjach, a także wieloletnią współpracę z Muzeum Fotografii w Krakowie. Tytułową „Obecność” można interpretować rozmaicie, przez pryzmat muzealnej kolekcji czy funkcjonowanie fotografii Lewczyńskiego w świadomości społecznej, ale przede wszystkim jako wyraz pamięci o zasłużonym dla kultury polskiej twórcy.

Na wystawie oprócz dzieł Jerzego Lewczyńskiego zobaczymy prace artystów z nim współpracujących: Zdzisława Beksińskiego, Bronisława Schlabsa, Zofii Rydet, Marka Piaseckiego, Adama Sheybala, Tadeusza Maciejko, Feliksa Łukowskiego.

Wystawa została włączona do programu Miesiąca Fotografii w Krakowie 2024.

___

Wystawa: Jerzy Lewczyński „Obecność”. Wystawa ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie
Kurator wystawy: Marek Janczyk
Koordynacja i współpraca: Agnieszka Olszewska, Weronika Poskrobko, Kamil Kłeczek
Projekty graficzne: Małgorzata Grończak 

Organizator / miejsce wystawy: Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w CKiS w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1
Współorganizator: Muzeum Fotografii w Krakowie, www.mufo.krakow.pl
Partner: Miesiąc Fotografii w Krakowie

Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Krzeszowice
Patroni medialni: Radio Kraków, Artinfo.pl

Wernisaż: 24 maja 2024, godz. 19.00
Wystawa czynna do: 9 sierpnia 2024