UrbanTalk. Inicjatywa realizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie to cykl wydarzeń poświęconych ekologii i życiu w mieście. Celem spotkań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w debatę o kierunku rozwoju Krakowa i jego wpływie na codzienne życie mieszkańców. UrbanTalk to panele dyskusyjne, webinary, filmy oraz spotkania edukacyjne z mieszkańcami miasta.

 

W inicjatywę włączyły się także krakowskie szkoły, firmy i instytucje, którym bliska jest zielona idea. Wydarzeniom partnerują m.in. Miasto Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej, HEVRE, Krakowski Alarm Smogowy, Radio Kraków czy Dziennik Polski.

 

– UrbanTalk #wyznaczamykierunki Miasta to roczny projekt uczelni podejmujący zagadnienia ekologii i zrównoważonego rozwoju przestrzeni, w której na co dzień żyjemy. Zaprosiliśmy do projektu wspaniałych specjalistów, by wspólnie w szerszym gronie dyskutować, co możemy zrobić w tym zakresie lepiej. Pandemia COVID 19 sparaliżowała funkcjonowanie Krakowa, także jako miasta akademickiego. Powrót do szkół i uczelni to dobry czas, by zintegrować społeczność wokół alarmujących wyzwań, m.in. ekologii i polepszeniu jakości życia w mieście – komentuje dr Borys Makary, Wicekanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, pomysłodawca Projektu UrbanTalk.

 

Kraków - miasto ekologiczne! debata w Hevre.

 

Jesień rozpoczynamy debatą realizowaną w Hevre w sercu krakowskiego Kazimierza. 16 września o godzinie 19:00 zasiądą obok siebie: Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Kempf - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, Paweł Ścigalski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, Ewa Lutomska - Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego czy Edyta Kruk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Radna Dzielnicy I Stare Miasto.

 

Temat debaty brzmi: Kraków - miasto ekologiczne! Goście spotkania poruszą m.in. kwestie jakości powietrza, zieleni miejskiej oraz transportu w Krakowie. Eksperci podsumują obecne i wskażą przyszłe działania na rzecz poprawy jakości powietrza, omówią wpływ dostępu do zieleni na życie mieszkańców i środowisko miasta oraz przeanalizują możliwe propozycje dotyczące alternatywnych sposobów transportu. Dodatkowo goście spotkania będą debatować nad wizerunkiem Krakowa jako miasta przyjaznego ekologicznym rozwiązaniom. Spotkanie poprowadzi ambasadorka projektu, krakowska aktywistka, Izabela Chyłek. Będzie obiektywnie i szczerze? Organizatorzy zapewniają, że podczas debat nie będzie miejsca na miejskie tabu.

 

Debata będzie transmitowana na Facebooku i Youtubie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Mieszkańcy mogą włączyć się w debatę poprzez zadawanie pytań online.

 

Gdzie znajdziesz informacje o wydarzeniu?

 

Pierwsza debata z cyklu #urbantalk odbyła się w czerwcu, a jej gośćmi byli m.in. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Robert Piaskowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury oraz Łukasz Franek – Dyrektor Naczelny Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Tematem spotkania była  urbanistyka społeczna – zintegrowany plan rozwoju miast. Zapis wydarzenia, jak i harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny na www.wszib.edu.pl/urbantalk.

 

O organizatorze

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie jako uczelnia niepubliczna funkcjonuje na rynku już 26 lat. W ramach swojej działalności prowadzi zajęcia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym na następujących kierunkach: informatyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie. Kształci na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Więcej informacji znajduje się na: www.wszib.edu.pl.