Największym i najbardziej znanym klejnotem jest monstrancja z 1490 roku, która wraz z innymi gotyckimi przedmiotami (ampułki na wino i wodę, kielichy, krzyże) należy do najpiękniejszych tego rodzaju w Polsce. Na wystawie można zobaczyć także wspaniały późnogotycki krzyż relikwiarzowy „Tragarski” (ok. 1500 r.) i gotycko-renesansowy kielich z godłem bractwa kopaczy wielickich (XVI w.), pracowników wielickiej kopalni.

Na wystawie prezentowanych jest prawie 140 obiektów, wiele z nich niedostępnych na co dzień. Jest też malarstwo: tryptyk Ukrzyżowania (Małopolska, po 1607 r.), obraz ołtarzowy  św. Marii Magdaleny (XVII w.) i zwieńczenie ołtarza Wszystkich Świętych (ufundowane w 1709 r. przez wielickiego rajcę Adama Harpentera). Wiele z prezentowanych eksponatów ma ciekawe historie, jak np. piękna płaskorzeźba Madonny Ave Maria, wymodelowana we Florencji w 1876 r. przez znanego poetę i rzeźbiarza Teofila Lenartowicza. Zdobiące ją sceny w obramieniu ilustrują modlitwę Zdrowaś Maria. Dzieło zostało wylosowane w loterii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych trafiając do hrabiny Heleny Małachowskiej, która następnie podarowała je do kościoła.

Silne były związki wielickiej parafii z Uniwersytetem Jagiellońskim i  królewskim przedsiębiorstwem Żupy Krakowskie, obejmującym wielicką kopalnię soli. Widoczne one były w wyposażeniu kościoła, w którym znajdowały się liczne fundacje urzędników żupnych i ołtarze ufundowane przez kongregacje pracowników kopalni: kopaczy, warzyczy, cieśli i tragarzy. "

Zbliżający się jubileusz 200-lecia konsekracji kościoła św. Klemensa w Wieliczce daje okazję do odkrywania i poznawania jego bogatego skarbca, wyposażenia i tajemnic. Początki pierwszego kościoła sięgają XIII w. W połowie XIV wieku wybudowano drugi w stylu gotyckim, a kolejna (trzecia) budowla powstała w XIX w. W 1786 r. gotycki kościół, zagrożony katastrofą na skutek wstrząsów podziemnych, został rozebrany i przez 30 lat odbudowywany. Przetrwał  w całości niezwykle cenny skarbiec z licznymi paramentami liturgicznymi a także inne dzieła malarskie i rzeźbiarskie, które stanowią wyposażenie obecnego kościoła.

Wystawa „Tajemnice kościoła św. Klemensa w Wieliczce” została zorganizowana we współpracy z Parafią św. Klemensa w Wieliczce.

Można ją zwiedzać od 5.04 – 22.09.2024 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce. Codziennie dostępny jest także kościół św. Klemensa sąsiadujący z Zamkiem Żupnym.