Barwna i wielowątkowa Fabuła „Kopernika” przywołuje najważniejsze wydarzenia z życia naukowca, które osadzone zostały w realiach społeczno-politycznych epoki odrodzenia. Tok zdarzeń – w tym powstanie teorii heliocentrycznej, będące punktem kulminacyjnym badań naukowych genialnego astronoma i jednocześnie całego spektaklu, zilustrowany został muzyką, w której wybrzmiewają echa dawnych form wokalnych oraz instrumentalnych, takich jak madrygał czy chorał gregoriański.

„Kopernik” to spektakl nowoczesnego teatru muzycznego, który operuje zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie światła, dźwięku i gry scenicznej. Całości dopełniają spektakularne efekty multimedialne, współkreujące wielobarwną rzeczywistość, w której rozgrywa się akcją musicalu.

W 2023 roku Opera Krakowska – instytucja kultury, której jedną z najistotniejszych misji jest popularyzacja muzyki klasycznej oraz współczesnych jej form, w tym bogatego polskiego dziedzictwa kulturowego – postanowiła aktywnie włączyć się w przypadające obecnie obchody Roku Kopernikowskiego. W tym celu dyrekcja i zespoły artystyczne Opery Krakowskiej oraz współpracujący z nią artyści i realizatorzy, m. in. kompozytor Tomasz Szymuś, pisarka Ałbena Grabowska oraz autor piosenek Daniel Wyszogrodzki, przygotowali wielkie, rzecz można bezprecedensowe przedsięwzięcie muzyczne, jakim stało się właśnie stworzenie i produkcja musicalu „Kopernik”.

Światowe prawykonanie tego utworu miało miejsce 20 maja bieżącego roku na dziedzińcu katedralnym we Fromborku, w którym to mieście słynny astronom spędził większość swego życia, tworząc właśnie tam swoje rewolucyjne dzieło „De revolutionibus orbium coelestium” i gdzie pod posadzką miejscowej katedry spoczywają jego doczesne szczątki.

Natomiast premiera dzieła na deskach Opery Krakowskiej odbędzie się 1 października bieżącego roku o godz. 18:30. Od tego czasu planowane są regularne jego spektakle (najbliższe w dniach 3-6 oraz 8 października).

Autorzy i realizatorzy tego przygotowanego z rozmachem przedsięwzięcia są przekonani, że tak uroczyste wydarzenie wzbogaci ofertę kulturalną nie tylko Małopolski, lecz także przyczyni się istotnie do promocji polskiego dziedzictwa muzycznego, zwłaszcza w zakresie muzyki współczesnej, wspierając tym samym proces kształtowania wizerunku Krakowa i całego regionu jako miejsc, które z wprawą łączą stare z nowym – dziedzictwo kulturowe i historyczne z nowoczesnymi zjawiskami w przestrzeni artystycznej.

Spektakl „Kopernik” posiada także niezaprzeczalny walor edukacyjny. Życie astronoma, całkowicie podporządkowane twórczej idei, pracy badawczej i naukowej, a także bezkompromisowa konsekwencja w tej postawie, stanowią wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń tworzących ciągłość dziejów. Musical przedstawia kopernikańską historię w sposób niezwykłe komunikatywny, ze wszech miar interesujący i intrygujący, przez co stanowi znakomite uzupełnienie dla programu edukacyjnego realizowanego w szkołach, w zakresie lekcji historii, muzyki czy też specjalistycznych kół zainteresowań.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Mecenasem Musicalu Kopernik jest ORLEN.

Bilety do nabycia w Kasie Opery lub na https://opera.krakow.pl/spektakle/kopernik