W najbliższy piątek, 15 stycznia 2021 roku o godz. 15.00 na filharmonicznym kanale youtube wyemitowany zostanie pierwszy odcinek słuchowiska słowno-muzycznego pt. „Krakauer Begruessung", przedstawiającego historię Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa. Pomysłodawcą przedsięwzięcia, autorem scenariusza oraz reżyserem audycji jest Jerzy Łysiński, muzykę skomponował Michał Jurkiewicz. W nagraniu słuchowiska udział wzięli artyści Chóru Filharmonii Krakowskiej, zaś w charakterze narratora wystąpił Jerzy Trela. Dalsze trzy odcinki emitowane będą w kolejne piątki – 22.01, 29.01 i 5.02 o godz. 15.00.

 

Dzieje Filharmonii GG to swoista kronika szaleństwa nazistowskich okupantów, którzy z jednej strony całkowicie deprecjonowali polską kulturę i polskie zdobycze cywilizacyjne, a z drugiej rabowali najcenniejsze dobra kultury polskiej i wykorzystywali polskich artystów do realizacji własnych propagandowych celów. Pomysłodawcą i opiekunem Filharmonii GG był Generalny Gubernator GG, Hans Frank. Utworzenie orkiestry GG było w większym stopniu efektem wygórowanych ambicji oraz osobistych, artystycznych aspiracji Franka, niż koniecznością realizacji spójnej polityki propagandowej okupanta. Hans Frank gardząc polskim narodem i narzekając na jego niewdzięczność, bez cienia zażenowania lubił przedstawiać się jako „król Polski”. Imponował mu blichtr i przepych, a w otoczeniu Wawelu, na którym zamieszkał, widział się w roli renesansowego władcy – mędrca, wojownika i mecenasa sztuki – podsumowuje autor słuchowiska, Jerzy Łysiński.

Filharmonia Generalnego Gubernatorstwa była instytucją skupiającą zarówno wybitnych niemieckich dyrygentów, jak i polskich oraz żydowskich artystów muzyków, których praca dla okupanta była niejednokrotnie ratunkiem przed przymusową wywózką na roboty lub do obozu koncentracyjnego.
Po zakończeniu okupacji niemieckiej, w oparciu o kadry,  infrastrukturę, a nawet częściowo zasoby nut i instrumentarium Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa stworzono Filharmonię Krakowską – pierwszą polską filharmonię, której pamiętny  koncert 3 lutego 1945 roku rozpoczął 76-letnią historię tej instytucji.

Słuchowisko stworzone przez Jerzego Łysińskiego  nie jest dokumentem w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz bazując na faktach historycznych oraz znanych i udokumentowanych biografiach postaci, takich jak Hans i Brigitte Frank, Joseph Goebels, dyrygenci Hans Rohr czy Rudolf Hindemith, przedstawia artystyczną wizję autora scenariusza oddając dramatyzm przywołanych wydarzeń.