Konferencja ta stanowi połączenie dwóch flagowych wydarzeń, tj. Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) oraz  Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT). Obie te konferencje obyły się po raz ostatni (w tym samym czasie) w Warszawie w 2022 roku. Od 2023 roku, konferencje łączą się na stałe i będą odbywały się pod wspólną nazwą Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki (KRiT). Instytut Telekomunikacji AGH ma przyjemność organizowania pierwszej edycji konferencji pod tą nową nazwą.

Konferencja ta zrzesza polski świat naukowy i biznesowy i jest okazją do nawiązania nowych kontaktów i współpracy. Podczas konferencji przedstawiciele środowiska akademickiego przedstawiają wyniki swoich badań naukowych, a reprezentanci biznesu swoje problemy, trendy i używane technologie. Firmy mają również sposobność do zareklamowania siebie, własnych produktów i usług. Podczas wydarzenia organizowana będzie wystawa, na której można zaprezentować nowe własne rozwiązania. Uczestnikami konferencji są pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych, ale także doktoranci i studenci, którzy bardzo licznie odwiedzają przede wszystkim wystawę.

Program Konferencji Radiokomunikacji i Teleinformatyki jest bardzo bogaty i zawiera szereg niezwykle ciekawych wystąpień, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zaplanowaliśmy pięć referatów plenarnych, 16 sesji tematycznych, dwie sesje firmowe, sesje specjalne i posiedzenia komitetów. W trakcie Konferencji zaprezentowanych zostanie prawie sto referatów o różnej, bardzo aktualnej tematyce. Uczestnikami Konferencji będą naukowcy, doktoranci, studenci, a także przedstawiciele biznesu i sektora władz na szczeblu centralnym i samorządowym. To niezwykła okazja, by ciągu trzech dni poznać trendy i najnowsze rozwiązania z zakresu teleinformatyki.

Zachęcamy do zapoznania się z tworzoną obecnie stroną konferencji pod adresem: https://krit2023.tele.agh.edu.pl/