Dzieło powstawało sześć miesięcy. Jego prawykonanie miało miejsce 27 września 2020 roku w kościele pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie, u podnóża Wawelu. Tekst „Stabat Mater” pochodzi ze średniowiecznej sekwencji opisującej ból Matki Bożej. Muzyka podąża za pełnym żalu i cierpienia obrazem Matki Boskiej, stojącej pod krzyżem swojego Syna.

Tekst sekwencji został podzielony muzycznie przez kompozytora na osiem części. Ostatnia z nich - ósma, posiada zaskakujące i bardzo wzruszające zakończenie– cytat polskiej pieśni Matko Najświętsza, której ostatnia zwrotka – śpiew chóru
a cappella wieńczy dzieło. Ogromny ładunek emocjonalny, który jest zawarty
w brzmieniu  dużej obsady: orkiestry  solistów i chóru, zapewni słuchaczom niezapomniane doznania estetyczne oraz duchowe. Wykonawcami będą soliści: Adrianna Bujak-Cyran, Stanisław Zyskowski, Jakub Kołodziej, Chór Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia, a także Orkiestra Kameralna. Utwór od pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Alicja
Gaweł-Kramarz. Zapraszamy do uczestnictwa w koncercie. Wstęp wolny.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronatami honorowymi koncert objęli: Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Starosta Powiatu Miechowskiego, Muzeum Ziemi Miechowskiej, Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria „U Jaksy” w Miechowie, Państwowa Szkoła Muzyczna  I stopnia w Miechowie. Patroni medialni: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Wieści Miechowskie, Głos24. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Self.