W ramach obchodów jubileuszu 5 lutego 2023 r. o godz. 12.00 w kościele w Wawrzeńczycach odbędzie się koncert „Laudamus Te”. Wykona go Chór Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. W programie pieśni i hymny liturgiczne: Cantate Domino, Ave Verum Corpus, Laudamus Te, Ave Maria, Ave Regina Caelorum, Laudate Dominum, psalmy: Nieście chwałę, Kto się w opiekę, Klaszczmy rękoma oraz utwory religijne w aranżacjach Ch. Gounoda, S. Moniuszki i G. Younga. Koncert poprzedzi Msza Święta w oprawie muzycznej, która rozpocznie się o godz. 11.00.