Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych Województwa Małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesienie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

Festiwal swoim zasięgiem obejmuje całe województwo małopolskie i organizowany jest w dwóch etapach:

I etap to eliminacje powiatowe, które odbyły się w 6 miejscowościach Małopolski. 

II etap - Finał w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu w dniach 23-26 czerwca 2022  r.

Program wydarzenia:

W programie finału: przemarsze, pokazy musztry oraz prezentacje muzyczne orkiestr w kategoriach: orkiestry Ochotniczych Straży Pożarnych, orkiestry parafialne, orkiestry działające przy ośrodkach kultury, stowarzyszeniach i zakładach pracy oraz big bandy i orkiestry rozrywkowe. Łącznie do finału zostało zakwalifikowanych 40 zespołów. Lista orkiestr, które wystąpią podczas Festiwalu jest dostępna na stronie Organizatora: www.mcksokol.pl.

 

23 czerwca 2022 r. /czwartek/ od godziny 18.00              

(przewidywany czas zakończenia prezentacji godzina 21.00)

 

24 czerwca 2022 r. /piątek/ od godziny 17.00      

(przewidywany czas zakończenia prezentacji godzina 21.00)

 

25 czerwca 2022 r. /sobota/ od godziny 12.00    

(przewidywany czas zakończenia prezentacji godzina 15.00)

26 czerwca 2022 r. /niedziela/od godziny 12.00  

(przewidywany czas zakończenia prezentacji godzina 15:00)  

 

Wstęp wolny!

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.